Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Programy i granty realizowane

Obrazek: Sprawnie do pracy
Sprawnie do pracy

Wsparcie dla bezrobotnych, podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia dla 50 osób niepełnosprawnych bezrobotnych z terenu powiatu nowosądeckiego przewiduje projekt realizowany przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego.

Obrazek: Rozbudowa i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty Południowo małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej
Rozbudowa i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty Południowo małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej

Modernizacja sieci kształcenia zawodowego jest celem projektu zmieniającego oblicze centrów kształcenia praktycznego. Wspólnie realizuje ją pięć powiatów Małopolski.

Obrazek: Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom
Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom

Do końca sierpnia 2014 roku będzie działało w Nawojowej przedszkole, jakie utworzył Powiat dzięki unijnemu dofinansowaniu. Z usług placówki korzysta 15. dzieci. Wszystko w ramach projektu Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom.

Obrazek: Nowosądecka Akademia Samorządowa
Nowosądecka Akademia Samorządowa

Poprawę funkcjonowania samorządów, podniesienie kwalifikacji urzędników i dynamiczny rozwój regionu ma przynieść projekt Nowosądecka Akademia Samorządowa. Jego realizacja kończy się w ostatnich dniach marca 2013 roku.

Obrazek: Akademia Organizacji Pozarządowych
Akademia Organizacji Pozarządowych

Wiedza i umiejętności – o to mają się wzbogacić organizacje pozarządowe Sądecczyzny dzięki projektowi. W ramach działań powstaje także Inkubator Organizacji Pozarządowych.

Obrazek: Aktywnie w przyszłość
Aktywnie w przyszłość

Dodatkowe zajęcia rozwijające i uzupełniające dla uczniów z terenu siedmiu gmin Sądecczyzny, wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne urządzenie dydaktyczne – to tylko część korzyści z realizacji projektu Aktywnie w przyszłość.

Obrazek: Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

Wyższa jakość kształcenia, wzrost kompetencji i poprawa przygotowania zawodowego młodych ludzi są celami projektu, którego realizacja trwa do końca 2014 roku.

Obrazek: Nowe kwalifikacje – lepsza praa
Nowe kwalifikacje – lepsza praa

Utworzenie Obserwatorium Rynku Pracy, opracowanie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz zajęcia dla uczniów ułatwiające im odnalezienie się na rynku pracy – takie są efekty realizacji programu.

Obrazek: Profesjonalista na rynku gastronomicznym
Profesjonalista na rynku gastronomicznym

Dodatkowe kursy, szkolenia i umiejętności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Sądecczyzny – to owoce realizacji programu. Dzięki temu znacznie łatwiej startować im w dorosłe zawodowe życie.

Obrazek: Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej
Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej

Lepsze budowanie – taki ma być efekt realizacji projektu. W działaniach przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Obrazek: Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalnego – Dom Dziecka
Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalnego – Dom Dziecka

Nowy Dom Dziecka powstał w Klęczanach dzięki unijnemu wsparciu. W placowce przygotowano miejsca dla 28 wychowanków.

Obrazek: Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego lata 2011-2012
Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego lata 2011-2012

Z ponad pół tysiąca posesji usunięto azbest w ramach programu realizowanego wspólnie przez powiat nowosądecki i gminy regionu.

Obrazek: Aktywnie w przyszłość
Aktywnie w przyszłość

Dodatkowe zajęcia rozwijające i uzupełniające dla uczniów z terenu siedmiu gmin Sądecczyzny, wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne urządzenie dydaktyczne – to tylko część korzyści z realizacji projektu Aktywnie w przyszłość.

Obrazek: Aktywna kobieta
Aktywna kobieta

Aktywizacja kobiet to cel projektu „Aktywna kobieta”. 30 z nich było przygotowywanych do ról lokalnych liderek.

Obrazek: Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska
Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska

W czerwcu 2009 r. Powiat Nowosądecki zakończył realizację kolejnego projektu z udziałemśrodków zewnętrznych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wilczyska”, przebiegającej przez gminy Chełmiec (miejscowości Naściszowa i Librantowa) i Korzenna (miejscowości Łęka, Trzycierz, Korzenna, Niecew, Wojnarowa).

Obrazek: Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 K Witowice – Rożnów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 K Witowice – Rożnów

Projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 K Witowice – Rożnów, jest kolejnym zrealizowanym zadaniem, na któryPowiat Nowosądecki uzyskał dofinansowaniez Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Obrazek: Przebudowa drogi nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna
Przebudowa drogi nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna

Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna - I etap w km 9+100 – 10+954 w miejscowościach Złockie i Szczawnik, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Obrazek: Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego –  lata 2010 -2011
Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego – lata 2010 -2011

Głównym celem projektu jest usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w ilości 1.433 Mg z 623 posesji, oraz prowadzenie akcji promocyjnej i edukacyjnej dotyczącej bezpiecznych sposobów usuwania i postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

Obrazek: Edukacja twoją szansą
Edukacja twoją szansą

Projekt realizowany przez Fundację Europa+ w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Miastem Nowy Sącz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Obrazek: Generacja 45+ atutem firmy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych os. bezrobotnych pow. 45 roku życia...
Generacja 45+ atutem firmy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych os. bezrobotnych pow. 45 roku życia...

Projekt skierowany jest do osób powyżej 45 lat, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących na terenie powiatów: nowosądecki, gorlicki, limanowski, Miasto Nowy Sącz.