Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Współpraca z przedsiębiorcami

Jednym z zadań samorządu powiatowego jest wspieranie rozwoju gospodarczego. W tym obszarze samorząd lokalny nie ma bezpośrednich instrumentów, może jednak oddziaływać pośrednio, tworząc przyjazny klimat dla przedsiębiorczości. Zadanie to jest szczególnie ważne dla mieszkańców powiatu, gdyż może zmniejszyć skalę bezrobocia, zwiększyć konkurencyjność lokalnej gospodarki, ułatwić start młodym na rynku pracy, a tym samym poprawić warunki życia ludności. Konieczność stworzenia mechanizmów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości wobec obecnej sytuacji gospodarczej regionu jest zadaniem priorytetowym dla miejscowych władz samorządowych.

Jedną z form dialogu społecznego pomiędzy środowiskami wpływającymi na rozwój inicjatyw gospodarczych tj. przedsiębiorcami a administracją publiczną, w ramach budowy partnerstwa publiczno - prywatnego, będzie Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych.

Podstawowym celem powołania Komisji jest stworzenie płaszczyzny dla wypracowywania stanowisk i opinii oraz wymiany informacji w sprawach związanych z szeroko pojętym rozwojem gospodarczym Sądecczyzny. Efekty prac Komisji będą wykorzystywane w podejmowaniu przez samorząd lokalny decyzji mających wpływ na procesy gospodarcze w regionie.

 

Skład Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych:

Przewodniczący Komisji: Paweł Kukla
Wiceprzewodniczący Komisji: Tomasz Cisoń
Wiceprzewodniczący Komisji: Wiesław Pióro

Skład Komisji:

 • Andrzej Bodziony
  Radny Miasta Nowego Sącza
 • Tomasz Cisoń
  Radny Miasta Nowego Sącza
 • Jan First
  Starszy Cechu – Prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
 • Paweł Kukla
  Prezes Zarządu Sądeckiej Izby Gospodarczej
 • Jan Gomółka
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
 • Alina Marek
  Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza
 • Wiesław Pióro
  Radny Powiatu Nowosądeckiego
 • Józef Pyzik
  Prezes Zarządu Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu
 • Lucyna Sieja
  Wiceprezes Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej
 • Tadeusz Szewczyk
  Prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
 • Józef Świgut
  Radny Powiatu Nowosądeckiego

 

Kontakt

Biuro Rady i Zarządu
ul. Jagiellońska 33, I piętro
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

tel.: 18 4141720, 18 4141704

w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu