Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Kontakt i lokalizacja

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 41 41 600
fax +48 18 41 41 700

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny pracy Kasy
(ul.Jagiellońska 33 oraz Strzelecka 1):

Poniedziałek: 8.00 - 15.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.00


 

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

 

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 8.00 - 15.30
wtorek - piątek: 7.30 - 15.00
fax +48 18 41 41 700

 


 

Wydział Geodezji

tel. +48 18 41 41 800

Wydział Budownictwa

tel. +48 18 41 41 891


ul. Strzelecka 1, 33-300 Nowy Sącz

 

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

 


 

Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

tel. +48 18 41 41 854

Wydział Rozwoju

tel. +48 18 41 41 774
fundusze.nowosadecki.pl

 

ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz

 

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

 


 

Infolinia o Starostwie:

0 800 10 90 10 (połączenie bezpłatne)

 

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres:

powiat@nowosadecki.pl

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie EPUAP:

/starostwons/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP [link]

 

Kontakt z dowolnym pracownikiem:

Książka telefoniczna

 

Numery REGON i NIP Powiatu Nowosądeckiego
i Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:

Powiat Nowosądecki:
NIP: 734-35-44-080
REGON: 491893180

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu:
NIP: 734-26-15-932
REGON: 491893300

 

Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
w ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz od dnia 1 lipca 2019r.:

opłaty komunikacyjne, dzienniki budowy
(opłaty za dowody rejestracyjne., tablice rej., prawo jazdy, itp.)
nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284

opłaty geodezyjne dotyczące powiatu ziemskiego
(opłaty za np. wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.)
nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284

dochody własne dotyczące Starostwa Powiatowego
(wpłaty za czynsz, najem, zapłata faktur)
nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284

rachunek pozostałych dochodów
(opłata skarbowa, itp.)
nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342

opłaty geodezyjne dotyczące powiatu grodzkiego
(opłaty za np. wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.)
nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342

dochody Skarbu Państwa
(wpłaty za np. użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawę, najem, itp.)
nr 86 1050 1722 1000 0090 3190 1292

rachunek sum depozytowych
(wadia)
nr 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777

 

Rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza:

opłata skarbowa - wyrejestrowanie pojazdu, pełnomocnictwo, zaświadczenie, opłata za wydanie pozwolenia za budowę
ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

 

Formularz kontaktowy

W sprawach skarg i wniosków oraz pism o charakterze urzędowym proszę korzystać z elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP

(*)
(*)
(*)
(*) - Pola wymagane