Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Programy i granty realizowane

Obrazek: Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Modułu IV
Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Modułu IV

  Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Polski poprzez objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi...

Obrazek: Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja
Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna....

Obrazek: Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość całkowita: 12 043 768,74 zł Dofinansowanie FRKF: 4 500 000,00 zł Dofinansowanie RFIL: 6 300 000,00...

Obrazek: Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego
Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR. ...

Obrazek: Projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”
Projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”

  Powiat nowosądecki jest jednym z beneficjentów projektu. Cele projektu: Nadrzędnym celem projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA jest pełne wdrożenie małopolskiego Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, przyjętego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 lutego 2020 r.   Cele główne projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA:...

Obrazek: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół...

Obrazek: Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja
Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.  ...

Obrazek: Spływ bez granic
Spływ bez granic

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Tatry

 

Obrazek: Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego
Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Tatry.

Obrazek: Standardy obsługi inwestora w Małopolsce
Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie:  2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Beneficjent...

Obrazek: Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim
Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.  ...

Obrazek: Małopolskie Talenty III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki
Małopolskie Talenty III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki

W dniu 29 kwietnia 2019 r. została podpisana przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego umowa z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki”.   Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Obrazek: Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim
Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami -...

Obrazek: Modernizacja obiektu dawnego internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera
Modernizacja obiektu dawnego internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast...

Obrazek: Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt infrastrukturalny
Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt infrastrukturalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji.  ...

Obrazek: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,...

Obrazek: Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego
Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna....

Obrazek: Budujemy-Jeździmy-Poznajemy - Staviame-Jazdíme-Spoznávame
Budujemy-Jeździmy-Poznajemy - Staviame-Jazdíme-Spoznávame

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Tatry.

Obrazek: Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 9+068 – 9+879 i nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w km 0+007 – 0+041
Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 9+068 – 9+879 i nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w km 0+007 – 0+041

Zrealizowana „Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 9+068 – 9+879 i nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w km 0+007 – 0+041” jest operacją typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową...

Obrazek: Małopolskie Talenty – Szkoły ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki
Małopolskie Talenty – Szkoły ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki

W dniu 25 maja 2017r została podpisana przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego umowa z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty – Szkoły ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki”, którego celem  jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z kompetencji kluczowych...