Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu:

Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 33-330 Grybów

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sącz

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica-Zdrój

Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, Marcinkowice 1, 33-393 Marcinkowice

Wartość projektu: 119 058,00 zł, w tym dofinansowanie 119 058,00 zł

Cel projektu:

Celem zadania grantowego jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19