Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Sądecka Marka Turystyczna

Sądecka Marka Turystyczna - logo

Sądecka Marka Turystyczna jest wyróżnieniem przyznawanym na pięć lat podmiotom turystycznym, które jakością świadczonych usług oraz ich powiązaniem z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym regionu, zasługują na najwyższe uznanie.

Organizatorami konkursu są:

  • Starosta Nowosądecki,
  • Prezydent Miasta Nowego Sącza,
  • Rada Konsultacyjna ds. Turystyki przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim,
  • Nowosądecka Izba Turystyczna,
  • Sądecka Organizacja Turystyczna,
  • oraz Sądecka Izba Gospodarcza.

 

Jednym z ważniejszych celów tego konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych i hotelarskich.

Procedura przyznawania Marki trwa ponad rok. Rozpoczyna się od przekazania zgłoszenia do Kapituły Marki przez firmę, hotel, pensjonat czy gospodarstwo agroturystyczne. Następnie odbywa się spotkanie prezentacyjne z przedstawicielami Kapituły oraz Zespołu do spraw Certyfikacji i Jakości Produktu Turystycznego, który dokonuje wstępnej weryfikacji proponowanych produktów. Od tego momentu rozpoczyna się roczny okres oceny. W czasie dwunastu miesięcy oceniana jest jakość obsługi klientów i produktów, ale również ich związanie z Sądecczyzną – jej specyfiką kulturowo-historyczną i przyrodniczą. Związek produktów z regionem jest warunkiem koniecznym.

Roczny etap oceniania przewiduje sprawdzanie oferty na wiele różnych sposobów: wizytacje, rozmowy z klientami, badania ankietowe, bezpośrednie korzystanie z usług itd. Po tym czasie Zespół do spraw Certyfikacji przygotowuje wstępną ocenę podmiotu i oferowanych produktów. Ta ocena przekazywana jest Kapitule Marki, która ostatecznie decyduje o przyznaniu certyfikatu, odrzuceniu kandydata lub przedłużeniu okresu sprawdzającego.

Wręczenie certyfikatów Marki odbywa się w uroczysty sposób, a firmy nimi wyróżnione są szczególnie honorowane w materiałach promocyjnych, na wszelkich imprezach i wydarzeniach organizowanych przez samorządy oraz targach turystycznych, w których uczestniczy powiat nowosądecki i miasto Nowy Sącz.

Sądecka Marka Turystyczna jest nie tylko honorowym wyróżnieniem, ale również znakiem najwyższej regionalnej jakości produktu i oferty turystycznej. Dla turystów jest synonimem dobrego standardu usług doskonale usytuowanych w specyfice regionalnej. Służy promocji firm turystycznych, poprawie jakości oferty wypoczynkowej oraz promocji ziemi sądeckiej i budowie jej dobrego wizerunku w Polsce.

Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej są przyznawane na 3 lata, po tym czasie wyróżnieni muszą kolejny raz przejść weryfikację.

W 2011 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej zostały przyznane następującym obiektom:

 

W 2012 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej zostały przyznane następującym obiektom:

 

W 2013 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej zostały przyznane następującym obiektom:

 

W 2015 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej przyznano ponownie następującym obiektom:

 

Certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej przyznano również:

 

W 2016 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej przyznano ponownie następującym obiektom:

 

W 2017 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej zostały przyznane następującym obiektom:

 

W 2018 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej przyznano ponownie następującym obiektom:

 

Certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej przyznano również:

 

W 2019 roku Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej przyznano ponownie następującym obiektom:

 

Certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej przyznano również:

 

 

Pliki do pobrania