Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Fonoteka powiatu

Zespoły regionalne

 1. Dziecięcy Regionalny Zespół „Małe Lachy” – Nowy Sącz
 2. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lachy – I” – Nowy Sącz
 3. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lachy – II” – Nowy Sącz
 4. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Mystkowianie” – Mystków
 5. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Piątkowioki” – Piątkowa
 6. Regionalny Zespół „Dolina Popradu” – Piwniczna Zdrój – Tam koło Piwnicnej...
 7. Kapela Franciszka Kurzei z Kiczni – Łącko
 8. „Muzyka Karpat w wykonaniu rodziny Wojtka Boguckiego” – Podegrodzie
 9. Regionalny Zespół „Mszalniczanie” – Mszalnica – 20 lat Zespołu
 10. Regionalny Zespół „Skalnik” – Kamionka Wielka – Na muzyce
 11. Zespół Regionalny „Mały Skalnik” – Kamionka Wielka – Hej, Kamionko, Kamionko!
 12. Zespół Regionalny „Mali Mszalniczanie” – Mszalnica
 13. Zespół Regionalny „Jakubkowianie” – Łososina Dolna – Muzycko grejze mi
 14. Zespół Śpiewaczy „Kamionczanki” – Kamionka Wielka
 15. „Małe Łącko” – Łącko – 50 lat Szkolnego Zespołu Regionalnego
 16. Zespół Regionalny „Dolina Dunajca” – Nowy Sącz – program góralski
 17. Zespół Regionalny „Dolina Dunajca” – Nowy Sącz – program lachowski
 18. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Podegrodzie” – Podegrodzie
 19. Zespół Regionalny „Małe Podegrodzie” – Podegrodzie
 20. Zespół Regionalny „Nawojowiacy” – Nawojowa
 21. „Sądeczoki” MDK – Nowy Sącz
 22. Regionalny Zespół „Lipniczanie” – Obigrowka u Swatoskiego i inne melodie
 23. Zespół Regionalny „Kowalnia” – Stróże – „Strożowianie jadą”
 24. „Sądeckie śpiewanie” – wybór z fonoteki
 25. Kapela Góralska „Ciupaga” – „Daje Krzepe”
 26. Zespół Regionalny „Mali Jakubkowianie” – Łososina Dolna
 27. Regionalny Zespół „Dolina Popradu” – Piwniczna-Zdrój – „Póde na góry”
 28. Regionalny Zespół Dziecięcy „Mała Helenka” – Zabawy i Tańce
 29. Grupa Regionalna Michalczowa
 30. „Matusine Słówecka” – Słownik Gwary Górali Nadpopradzkich – audio MP3
 31. „Matusine Słówecka” – Słownik Gwary Górali Nadpopradzkich – fragmenty
 32. Zespół Regionalny Przyszowianie „Z wiuchą u Morcina”
 33. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lachy – wznowienie z ’73 r.
 34. Zespół Regionalny „Sądeczanie” – MOK Nowy Sącz – Sądeckie śpiywanie, sądeckie granie
 35. Kapela Zespołu Regionalnego „Małe Łącko” z solistami „Wkoło sady zakwitają”
 36. Zespół Regionalny Brzeźniocki
 37. Zespół Regionalny Jakubkowianie (kaseta)
 38. Zespół Regionalny „Nawojowiacy” – Ejze ino, rumciu ciumciu...
 39. Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „Limanowianie” - Melodie i przyśpiewki Lachów limanowskich
 40. Zespół Regionalny „Starosądeczanie” – W Starym Sączu, w Starym Mieście
 41. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Niskowioki – Dziewczęca Grupa Śpiewacza
 42. Zespół Regionalny „Przyszowianie”
 43. Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Piecuchy” z Nawojowej – „Niech Wam w sercach zostanie”
 44. Zespół Regionalny „Sądeczoki” – Na sądecką nutę
 45. Zespół Regionalny „Sądeczoki” – Nie dałbym Cię Sączu
 46. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Niskowioki” – „W Ty Niskowy dobrze”
 47. Kapela Regionalna „Dolina Słomki” ze Stronia
 48. Zespół Regionalny „Sądeczanie” – „Łotwórz miło dzwi”
 49. Regionalny Zespół Pogórzanie – „Na jastrzębskim weselu”
 50. Regionalny Zespół Pogórzanie – „Hej od Jastrzębi jadą”
 51. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lachy – „Biesiada z Zespołem Lachy”
 52. Zespół Regionalny Echo Jaworza z Ptaszkowej – „Wizytówka Ptaszkowej”
 53. Kapela Góralska Szumiąca Woda z Rytra
 54. Góralska Kapela Kuźnicka – „Weź Jasiu piscołecko”
 55. Zespół Regionalny Małe Podegrodzie – „Mały jo Se mały”
 56. Regionalny Zespół Dziecięcy Dzieci Łomnicy – „Stoi Kaśka nad horbomi” – Łomnica
 57. Regionalny Zespół Dolina Popradu „Popradzkom Dolinom” – Piwniczna-Zdrój

 

Kolędy i pastorałki

 1. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Górale Łąccy” – Na Modyński Hali – kolędy
 2. Zespół Regionalny „Sądeczanie” – Nowy Sącz – Gore Gwiazda Jezusowi – kolędy
 3. Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Skalnik” – Kamionka Wielka – Po Kolędzie
 4. Zespół Regionalny „Jakubkowianie” – Kolędy i Pastorałki – Łososina Dolna
 5. Zespół Regionalny „Lipniczanie” – Po kolędzie...
 6. „Kolędy J.J. Czecha” – Dzieci MDK Stary Sącz
 7. Chór Lumen – kolędy
 8. Zespół Kameralny „Sonatina” – „W mroźną noc grudniową” – MOK Nowy Sącz
 9. Chór i Zespół ze Strzygańca – Kolędy i Pastorałki
 10. Chór Parafialny z Marcinkowic – Słyszę z nieba muzykę - kolędy
 11. Dziecięca Grupa Teatralna „Cudoki – Szuroki” – Kolędy Nowy Sącz
 12. „Gore Gwiazda Jezusowi” Pastorałki Sądeckie
 13. „Boże Nutki” – Cicha noc, Święta noc – Wielogłowy
 14. „Mszalniczanie” 30 lat Zespołu Regionalnego – „Mszalniczanie z kolędą”
 15. Grupa Regionalna „Michalczowa”– „Pastorałki”
 16. Zespół Regionalny „Nawojowiacy” – „Pastorałki”
 17. Zespół Regionalny „Skalnik” – „Jezu śliczny kwiecie” – kolędy i pastorałki
 18. Zespół Regionalny „Skalnik” – „My z kamieńskiej doliny” – kolędy i pastorałki
 19. „Gore gwiazda Jezusowi” – Pastorałki sądeckie
 20. Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Piecuchy” z Nawojowej
 21. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Niskowioki”-„Betlejemskie pole śpi”
 22. Zespół Regionalny „Sądeczanie” – W wigilijną noc
 23. Kapela „Szumiaca Woda” z udziałem Chóru Parafialnego z Rytra i Regionalnego Zespołu „Dolina Popradu z Piwnicznej Zdroju – „Witaj Święta Dziecino!”
 24. „Nawojowskie kolędowanie w muzyce i pieśni”
 25. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lachy – „Śpij, śpij maleńki”
 26. Zespół Regionalny Przyszowianie – „Przyszoskie kolędowanie”
 27. Zespół Regionalny „Dolina Popradu” – „Przy Łony Górze”
 28. Biskup Długosz śpiewa – dzieci z PMDK Stary Sącz – kolędy
 29. Męski Kameralny Chór Cerkiewny Kliros – Kolędy
 30. Zespół Regionalny Lipniczanie – „Szła Kolęda”
 31. Muzyka Piyrogi Łomnicońskie „Rodzi się nom Jezus na holi w Łomnicy …”
 32. Chór Parafii Prawosławnej z Krynicy-Zdroju „Narodził się Chrystus”
 33. Młodzieżowy Zespół Fortisimmo „Kolędy i Pastorałki”
 34. Rożnowska Dolina „Dnia jednego o północy…”
 35. Chór i Zespół ze Strzygańca – „Kolędy i pastorałki cz. II”
 36. Orkiestra Dęta „Echo Zagórzan” z Kasiny Wielkiej „Dzisiaj w Betlejem”
 37. Kapela Góralska Fiyrloki „Z Narodzenia Pana”
 38. Zespół Pax Christi Parafia w Brzeznej „Kolędy”

 

Chóry

 1. Chór Męski „ECHO – II” – Nowy Sącz
 2. Chór Męski Siołkowianie – Pieśni Maryjne
 3. Chór „Lumen” Kołomyja – Pieśni religijne
 4. Chór „Lumen” Kołomyja – „Tam szum Prutu Czeremoszu Hucułom przygrywa ...”
 5. Chór Męski „Siołkowianie” – Pieśni Wielkopostne i żałobne
 6. Mały Chórek Wielkich Serc – Szkoła Podstawowa w Brzeznej – Litaczu
 7. Z pieśnią Maryjną przez Siołkową i parafię grybowską
 8. Chór Parafii Prawosławnej w Krynicy Zdroju – Śpiewajcie Bogu Naszemu
 9. Liturgia Paschalna – Chór Parafii Prawosławnej w Krynicy Zdroju cz. I
 10. Liturgia Paschalna – Chór Parafii Prawosławnej w Krynicy Zdroju cz. II
 11. I Międzynarodowy Festiwal Śpiewów Cerkiewnych „Bortniańskiego powrót do Bartnego”
 12. Chór Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. NMPW w Barcicach
 13. Męski Kameralny Chór Cerkiewny Kliros „Пóйте Бѓу нашему, пóйте… – Śpiewajcie Bogu naszemu, śpiewajcie…”

 

Zespoły i kapele

 1. „Sądeczoki” – Pieśni Religijne – MDK Nowy Sącz
 2. Zespół wokalny „Promyczki’’ – Nowy Sącz – Śpiewnik Ucznia (2 płyty 40+40)
 3. Zespół „Mali Apostołowie” – Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Piątkowej – płyta nie wydana
 4. Na zawsze w naszych sercach – Dziękujemy Ci Ojcze Święty – Sądeczoki
 5. Apostołowie Radości (kaseta)
 6. „Boże Nutki” – Wielogłowy – Panie Ty Jesteś
 7. „Soli deo cantus” – Lipnica Wielka
 8. Grupa wokalna „Podegrodzcy Chłopcy”
 9. Grupa wokalna „Podegrodzcy Chłopcy” – I
 10. Grupa wokalna „Podegrodzcy Chłopcy” – II
 11. Grupa wokalna „Podegrodzcy Chłopcy” – III
 12. Dziecięcy Zespół „Stokrotki’’ SP Tęgoborze
 13. „Trylogia” – MDK Stary Sącz
 14. Zespół Boże Nutki Parafia Wielogłowy – „Mój Aniele Stróżu”
 15. Zespół New Voice – „Nasze marzenia …”
 16. Kapela Góralska Fiyrloki „Wiązanka melodii z okolic Łącka”
 17. Zespół Boże Nutki Parafia Wielogłowy – „Przyjaciel”

 

Orkiestry

 1. „Sądecka Orkiestra Symfoniczna” – Koncert Noworoczny – Nowy Sącz
 2. Orkiestra Dęta z Rożnowa – Jubileusz 60-lecia
 3. Orkiestra Mandolinowa ECHO – Piwniczna – Leśne nastroje
 4. Orkiestra Dęta z Długołęki – Świerkli – GOK Podegrodzie
 5. Koncert na 100 Mandolin
 6. Koncert na 100 Mandolin – 01.09.2013 r.
 7. Koncert na 100 Mandolin – 31.08.2014 r.
 8. Koncert na 100 Mandolin – 30.08.2015 r.
 9. Oratorium „Psałterz Górski” Zespół Regionalny „Dolina Popradu”. Orkiestra mandolinowa „Echo”

 

Szkoleniowe

 1. „Plecie wiatr wiklinie” – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz
 2. Zespół Sygnalistów Myśliwskich – Technikum Leśne w Starym Sączu – „Sygnały i utwory muzyki myśliwskiej
 3. Tańce i Pieśni Pogórzan

 

Inne

 1. 750-lecie lokacji Starego Sącza
 2. Piątkowska Droga Krzyżowa
 3. I Powiatowy Przegląd Szkółek Muzykowania Ludowego – Podegrodzie
 4. Zbigniew Siedlarz „Akordeonowe impresje”

 

Płyty nagrane – niewydane:

 1. Opracowanie 200. utworów Rudolfa Józefowskiego
 2. 50-lecie Zespołu Regionalnego Sądeczanie
 3. Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Piecuchy z Nawojowej „Ciepłe nuty zza pieca” Kalendarz w piosence

 

Opracowanie: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu

 

Tutaj można pobrać wybrane utwory