Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Sądecki kalendarz imprez

Zgłoś wydarzenie do SĄDECKIEGO KALENDARZA IMPREZ NA 2020 ROK!

Planujemy wydanie wspólnego dla całego powiatu nowosądeckiego kalendarza imprez kulturalno-sportowo-turystycznych, które odbędą się w 2020 roku. Opracowanie takiego kalendarza wydarzeń pozwoli uniknąć nakładania się w jednym czasie kilku imprez w różnych gminach – co miało niejednokrotnie miejsce w poprzednich latach.

Imprezy organizowane przez Urzędy Gmin, ich jednostki, organizacje pozarządowe lub inne instytucje i firmy na terenie powiatu nowosądeckiego m.in. uroczystości, obchody świąt, turnieje, zawody, konkursy, wystawy, koncerty, festyny, pikniki, zabawy itd. można zgłaszać do 30 grudnia do Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na adres promocja@nowosadecki.pl poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj. W wypełnionym formularzu należy podać:

  • datę i godzinę imprezy, 
  • nazwę,
  • miejsce,
  • dane organizatora wydarzenia,
  • krótki opis imprezy,
  • określić czy wstęp jest płatny lub bezpłatny.

 

Zgłoszone wydarzenia zostaną umieszczone na stronie internetowej www.nowosadecki.pl, na kontach promocyjnych w mediach społecznościowych powiatu nowosądeckiego (Facebook, Instagram) oraz opublikowane w formie broszury lub plakatu.

Zgłoszenie imprezy do kalendarza jest bezpłatne.

Zgłaszający wydarzenie jest zobowiązany do poinformowania o zaistniałych zmianach np. zmianie terminu czy lokalizacji lub rezygnacji z organizacji przedsięwzięcia. Bardzo prosimy o w miarę możliwości doprecyzowanie terminów imprez.

 

Wyszukiwarka
Słowo kluczowe:
Miejsce:
Czas: