Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Wniosek o dodanie nowego wydarzenia

Osoba zgłaszająca wydarzenie
(*)
(*)
(*)
Wydarzenie i organizator
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Potwierdzenie

W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator wydarzenia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjno-informacyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki, www i in.) poprzez zamieszczenie herbu lub logo powiatu nowosądeckiego, zamieszczenie informacji, że wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Starosty Nowosądeckiego oraz do wyeksponowania banneru lub roll upu z herbem/logo powiatu nowosądeckiego podczas wydarzenia.

W sprawie przekazania herbu/logo w pliku do druku oraz wypożyczenia banneru lub roll upu z herbem/logo powiatu nowosądeckiego proszę o kontakt Biurem Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych: tel. 18 41 41 831, e-mail: promocja@nowosadecki.pl

Zabezpieczenie antyspamowe
Prosimy rozwiązać powyższe zadanie matematyczne i wpisać cyframi wynik.
Podaj wynik działania
(*) - Pola wymagane