Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Spływ bez granic

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Tatry

 

 

Numer mikroprojektu: INT/ET/PO/1/III/B/0205

 Projekt wspólny, partner wiodący: Miasto Stará Ľubovňa

 Okres realizacji: 1 kwietnia 2020 – 31 marca 2021

 Wartość projektu dla Powiatu Nowosądeckiego: 51 927,45 € w tym:

  • współfinansowanie z UE: 37 335,83 € - 71,90%
  • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 2 596,37 € - 5%
  • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 11 995,25 € - 32,10%

 

Celem projektu jest stworzenie nowego produktu ruchu turystycznego i promocja przygranicznej turystyki wodnej oraz atrakcji historyczno- przyrodniczych doliny Popradu. Jego adresatami są mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego i Starej Ľubovni oraz turyści odwiedzający region.

Okres pandemii uniemożliwił zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań, opracowany jednak został film promocyjny.