Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Programy i granty realizowane

Obrazek: Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych
Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych

Projekt w ramach programu rządowego „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Obrazek: Stypendia dla najzdolniejszych
Stypendia dla najzdolniejszych

Stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – priorytet II, działanie 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Środki finansowe na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Zostało przyznanych 187 stypendiów.

Obrazek: Polsko-Słowacki Portal Informacji Gospodarczych
Polsko-Słowacki Portal Informacji Gospodarczych

Cele projektu zostały określone jako stymulacja rozwoju przedsiębiorczości we wspólnym obszarze gospodarczym.

Obrazek: Badania marketingowe potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego
Badania marketingowe potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego

Badanie miało na celu uzyskanie reprezentatywnych informacji z sektora turystyki, obejmujących wielkość i strukturę bazy noclegowej, natężenie ruchu turystycznego.

Obrazek: „Razem w Europie” – festyn historyczno-regionalny
„Razem w Europie” – festyn historyczno-regionalny

Celem projektu jest poszerzenie współpracy między społecznościami lokalnymi pogranicza polsko-słowackiego.

Obrazek: Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego
Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego

Głównym celem projektu jest dotarcie do jak najliczniejszej grupy odbiorców z atrakcyjną w formie informacją o najciekawszych zabytkach architektonicznych i przyrodniczych pogranicza.

Obrazek: Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny
Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny

Projekt dotyczący wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla promocji i zrównoważonego rozwoju regionu.