Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Możemy Więcej

Powiat Nowosądecki uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Możemy Więcej” w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Nowosądecki uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt. „Możemy Więcej” w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Budżet projektu wynosi 3 780 140,00 zł, okres realizacji od 01.08.2009 r. do 31.12.2011 r.

Głównym celem projektu jest stworzenie do końca 2011 r. możliwości dla 980 uczniów uczęszczających do 10 szkół objętych projektem rozwijania pasji naukowych, jak również wyposażenia ich w praktyczne umiejętności pozwalające w przyszłości kreować własne ścieżki edukacyjne i zawodowe.

Rezultatami projektu jest przeprowadzenie 7392 h zajęć indywidualnych, 24640 h zajęć grupowych, 6600 h zajęć z doradcą zawodowym. Ponadto zakłada się poprawę średniej wyników ocen uczniów w stosunku do klas, do których uczęszczają, wzrost zdawalności egzaminu maturalnego, oraz nabycie wiedzy przez uczniów biorących udział w projekcie z nauczanych przedmiotów.

 

W projekcie biorą udział następujące szkoły:

  • Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie;

  • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie;

  • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu;

  • Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku;

  • Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach;

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy;

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pała II w Krynicy Zdroju;

  • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Nawojowej;

  • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie;

  • Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu.