Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Informatyk – zawód przyszłości

Projekt pt: „Informatyk –  zawód przyszłości” będzie realizowany przez Miasto Nowy Sącz w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt: „Informatyk – zawód przyszłości” będzie realizowany przez Miasto Nowy Sącz w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Projekt dotyczy realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje zawodowe uczniów oraz zakupu wyposażenia szkół ponadgimnazjalnych kształcących w branży informatycznej. Realizowany będzie przez Miasto Nowy Sącz – Lidera projektu z Powiatem Nowosądeckim – Partnerem projektu – w okresie od 1 listopada 2009 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

Projekt jest finansowany w 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% wkładu własnego Miasta Nowy Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego.