Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Platforma medialna Popradzkie Wrota

Projekt pt: ,,Platforma medialna Popradzkie Wrota” będzie realizowany przez Powiat Nowosądecki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Głównym celem projektu jest szeroko rozumiana promocja obszaru pogranicza polsko-słowackiego (powiatu nowosądeckiego i okresu Stara Ľubovna) wśród turystów i mieszkańców obu krajów.

Platforma Medialna będzie tworzona przez młodych dziennikarzy, samorządy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także korespondentów w obu krajach. Z publikowanych informacji korzystać będą mogli m.in. turyści, studenci, kadra dydaktyczna, organizacje pozarządowe, media, przedsiębiorstwa (pracodawcy), a także urzędy państwowe i samorządowe – wszyscy mieszkańcy obu regionów oraz internauci z Polski i Słowacji.

Planowana do opracowania i wdrożenia platforma medialna będzie miała za zadanie ukazywać bieżące wydarzenia społeczno – kulturalne, biznesowe, turystyczne oraz z życia samorządu i organizacji pozarządowych. Będzie tu miejsce na zapowiedzi nadchodzących wydarzeń - np. otwarcie nowej wystawy, koncerty, sesje Rady Powiatu /z tematyką obrad/ i sesje samorządu Starej Ľubovni. Istotnym elementem będą również problemy mieszkańców terenów przygranicznych - sposoby ich rozwiązywania, omówienie współdziałania samorządów, firm i podmiotów turystycznych z krajów uczestniczących w projekcie, a także działania organizacji pozarządowych.

Zostanie stworzona redakcja platformy, której zadaniem będzie uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych oraz wszechstronnych informacji lokalnych. Bieżące wiadomości będą zawierały informacje z zakresu problematyki społecznej, gospodarki, nauki, kultury, turystyki, sportu i rynku mediów. Platforma będzie realizowana w oparciu o 3 nośniki informacji: prasa, telewizja, Internet (prasa regionalna/lokalna ukazująca się regularnie, telewizja lokalna – kablowa lub internetowa, polsko-słowacka strona internetowa).

Projekt realizowany będzie od 1 grudnia 2009 roku do 31 października 2010 roku.

Projekt jest finansowany w 83,93 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 9,88% z Budżetu Państwa oraz 6,19% wkładu własnego Powiatu Nowosądeckiego.