Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Punkty konsultacyjne i dodatkowe zajęcia specjalistyczne – program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Punkty konsultacyjne i dodatkowe zajęcia specjalistyczne w wybranych przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wspieranie programów edukacyjno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.

Projekt jest realizowany przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Grybowie, Krynicy-Zdroju, Starym Sączu i dotyczy pomocy specjalistycznej. Jego realizacja ma pomóc w wykonywaniu zadań statutowych Poradni i we wczesnym wykrywaniu zaburzeń wśród dzieci. Do jego realizacji zostały wybrane szkoły lub przedszkola, które mają utrudniony częsty kontakt z Poradniami lub wstępne badania diagnostyczne wskazywały na występowanie zaburzeń wśród dzieci.Projekt realizowany jest do 15 grudnia br.