Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Edukacja twoją szansą

Projekt realizowany przez Fundację Europa+ w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Miastem Nowy Sącz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt: „Edukacja twoją szansą” będzie realizowany przez Fundację Europa+ w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Miastem Nowy Sącz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Projekt dotyczy realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje zawodowe uczniów /tj. kurs spawacza, kurs ,,AutoCAD”, kurs ,,Nauka jazdy samochodem kat. B”, kurs ,,Kierowca wózka widłowego”/ oraz zakupu wyposażenia szkół ponadgimnazjalnych kształcących w branży mechanicznej tj. tablice interaktywne, sale komputerowe wraz z oprogramowaniem komputerowym.

Projekt realizowany będzie przez Fundację Europa+ – Lidera projektu z Powiatem Nowosądeckim – Partnerem projektu oraz Miastem Nowy Sącz – Partnerem projektu – w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

Projekt jest finansowany w 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% z Budżetu Państwa.