Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny

Projekt dotyczący wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla promocji i zrównoważonego rozwoju regionu.

Projekt realizowany przy wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego projekt nr PL0228.

W ramach tzw. funduszy norweskich Powiat Nowosądecki w kwietniu 2007 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla promocji i zrównoważonego rozwoju regionu.

4 marca 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii przedstawiło tzw. listy z ofertą pomocy (Grant Offer Letters) dla naszego projektu. Z wnioskowanej kwoty ….

Podstawowe działania projektu to :

  1. Organizacja międzynarodowych konferencji i przygotowanie raportów,
  2. Przygotowanie szerokiego wachlarza materiałów marketingowych, łącznie ze stroną www, filmu edukacyjnego i promocyjnego, oraz ulotek w innych językach,
  3. Przygotowanie audycji radiowych mających na celu edukację i podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i ekologią,
  4. Zbudowanie sieci transgranicznych eko-szlaków z partnerami zagranicznymi,
  5. Uczestnictwo w międzynarodowych targach turystycznych,
  6. Zarządzanie i promocja

 

Główne działania prowadzone będą na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz u partnera słowackiego – konferencje odbywać będą się u partnerów, z którymi Powiat ma podpisane wieloletnie umowy o współpracy.

Realizację projektu przewidziano na 30 miesiące. Rozpocznie się 1 czerwca 2008 r. trwać będzie do 30 listopada 2010 roku.

Projekt jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców – od mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego po osoby odwiedzające ten teren oraz potencjalnych gości z Polski i zagranicy. Zadanie zakłada podniesienie świadomości ekologicznej i wrażliwość na ochronę środowiska naturalnego- budowa świadomości ekologicznej jest jednym z najtańszych sposobów ochrony środowiska. Projekt ukaże szerokie związki pomiędzy stanem przyrody i jakością wypoczynku oraz koniecznością ocalania unikalnej przyrody przed zgubnymi wpływami niekontrolowanego wzrostu industrializacji.

Mieszkańcy Powiatu oraz osoby odwiedzające ten teren zostaną zainspirowani do poznawania zasobów przyrodniczych naszego terenu oraz walorów krajobrazowych Beskidu Sądeckiego, Pogórza Karpackiego, Małych Pienin. Wiedza ta skłoni do intensyfikacji zachowań proekologicznych, mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz walorów krajobrazowych także w innych regionach Polski i Europy.