Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktywna edukacja – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego

Projekt partnerski Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz uzyskał dofinansowanie z POKL do projektu pt. „Aktywna edukacja” – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt partnerski Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do projektu pt. „Aktywna edukacja” – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Budżet projektu wynosi 2 484 325,00 zł, z czego wkład własny partnerów wynosi łącznie 372 648,75 zł (w 2009 r. – 126 873,75; w 2010 r. – 162 105,00; w 2011 r. –  83 670,00). Okres realizacji od 01.07.2009 r. do 31.08.2011 r.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie do końca sierpnia 2011 roku atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 8 szkół zawodowych z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącz prowadzące kształcenie na kierunkach zawodowych w zakresie nauk ekonomicznych służące dostosowaniu kształcenia do wymogów rynku pracy oraz podniesieniu zdolności 700 uczniów biorących udział w projekcie do przyszłego zatrudnienia.

W projekcie biorą udział następujące szkoły:

  • Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu,

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II w Krynicy Zdroju,

  • Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Grybowie,

  • Zespół Szkół im Św. Kingi w Łącku,

  • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Nawojowej,

  • Zespół Szkół im Władysława Orkana w Marcinkowicach,

  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu,

  • Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu.