Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Jak to powiedzieć? – praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego

Projekt pt: ,,Jak to powiedzieć? – praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego” będzie realizowany przez Powiat Nowosądecki realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie, ułatwienie i zintensyfikowanie bezpośredniej współpracy pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych oraz integracja środowisk po obu stronach granicy poprzez organizację kursów językowych.

W ramach projektu organizowane będą szkolenia językowe /język polski, język słowacki/.

Projekt jest skierowany głównie do pracowników urzędów administracji samorządowej oraz pracowników sektora turystycznego – centrów informacji turystycznej, biur turystycznych, hoteli, przewodników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką współpracy polsko-słowackiej. Oferta będzie skierowana także do pracowników sektora usług i handlu. Z rezultatów projektu korzystać będą w równy sposób uczestnicy po obu stronach granicy.

Projekt realizowany będzie od 1 grudnia 2009 roku do 31 października 2010 roku.

Projekt jest finansowany w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% z Budżetu Państwa oraz 5% wkładu własnego Powiatu Nowosądeckiego.