Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Stypendia dla najzdolniejszych

Stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – priorytet II, działanie 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Środki finansowe na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Zostało przyznanych 187 stypendiów.

Szczegółowe informacje

Zbiorcza lista wniosków / Lista stypendialna [plik pdf 132kB]