Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej

Projekt obejmie uczniów uczących się w szkołach zawodowych kształcących w zawodach z branży budowlanej, będących jednostkami prowadzonymi przez Powiat Nowosądecki oraz Miasto Nowy Sącz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2009 - 30.06.2010

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 280 osób.

Wsparciem projektu zostaną objęci uczniowie 4 szkół zawodowych kształcących w zawodach z branży budowlanej, będących jednostkami prowadzonymi przez P. Nowosądecki (3 szkoły) oraz M. Nowy Sącz (2 szkoły). W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  1. zajęcia wyrównawcze z matematyki- 13 grup 10 osobowych

  2. zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC- 13 grup 10 osobowych

  3. zajęcia z kosztorysowania i projektowania – 4 grupy 10 osobowe

  4. zajęcia z doradcą zawodowym – 28 grup 10 osobowych

 

Wnioskodawca projektu: Urząd Miasta Nowego Sącza
Partner projektu: Powiat Nowosądecki