Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne 

Wysokość grantu: 74 661,00 PLN

Projekt realizowany w okresie od 29.01.2021 do 28.06.2021

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu  

Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – grant nr 1 stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczności podjęcia działań w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o  narzędzia cyfrowe.

Ze środków przyznanego grantu zostało zakupionych 25 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym i akcesoriami. Sprzęt został przekazany do:

  • Liceum Ogólnokształcącego  im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu,
  • Liceum Ogólnokształcącegoim. Artura Grottgera w Grybowie,
  • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju,
  • Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie
  • Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.