Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Unikalne dziedzictwo obszaru pogranicza polsko-słowackiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Realizator projektu: Stowarzyszenie Obnova kultúrnych traci, n.o. Hniezdne

Typ mikroprojektu: indywidualny
Partner projektu: Powiat Nowosądecki

Okres realizacji: 1 lipca 2021 - 30 czerwca 2022

 Wartość projektu: 19 452,45 € w tym:

  • współfinansowanie z UE i budżetu państwa: 16 534,58 €

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie trwałości specyficznych walorów przyrodniczych i kulturowych dziedzictwa pogranicza SK-PL poprzez realizację wydarzenia kulturalno-społecznego

pod majestatycznymi szczytami łączących nas gór - Tatr.

 Tatry ożyły góralskim śpiewem

W sobotę 18 czerwca 2022 roku górale z pogranicza polsko-słowackiego spotkali się w Starym Smokowcu, aby miłośnikom tradycji, dobrego jedzenia i odwiedzającym Tatry, zaprezentować swoją wyjątkową góralską kulturę.

Wydarzenie pt. „Unikalne dziedzictwo pogranicza polsko-słowackiego zostało zorganizowane przez organizację non-profit „Obnova kulturnych tradycji, n.o.“ przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Intereg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Partnerem projektu jest Powiat Nowosądecki.

Nasze największe góry, to miejsce, które wielu z nas lubi odwiedzać. Dla nas, są miejscem odpoczynku, aktywności, miejscem pokonywania siebie. Dla wielu Tatry są domem. Swój dom znalazła tu także góralska grupa etniczna mieszkająca na pograniczu polsko-słowackim. Już w sobotę 18 czerwca 2022 roku Tatry stały się dla nich wspólnym miejscem spotkania na imprezie „Unikalne Dziedzictwo Pogranicza polsko-słowackiego“

„Wszyscy miłośnicy kultury ludowej mieli okazję poznać piękno, zwyczaje, tradycje i specyfikę wsi góralskich wielu regionów Polski i Słowacji, takich jak Spisz, Orawa, Kysúce, Liptów, Beskid Sądęcki, Beskid Żywiecki. Tatry są sercem i duszą kultury góralskiej, dlatego symboliczne przejście ze Starego Smokowca na Hrebienok upamiętniało wędrówki wołoskie, kolonizację i formację osobliwych mieszkańców gór – Górali” – informuje dyrektor organizacji Marcel Kandrik.

Program rozpoczął się o godzinie 8:30 uroczystym otwarciem i góralską Mszą Świętą w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Starym Smokowcu. Po mszy świętej rozpoczęło się wejście na Hrebienok - do pawilonu Szilágyi– pierwszego obiektu turystycznego na Hrebienku, zbudowanego w 1904 roku. Dla tych, którzy nie uczestniczyli w marszu turystycznym przygotowano program kulturalny w Starym Smokowcu na terenie Uzdrowiska Hrebienok, a także pokazy zwyczajów i tradycji Górali z Kysúca, Orawy, Spisza, Liptowa oraz Polski.

Po powrocie górali z korowodu, o godzinie 13.00, rozpoczął się  główny program kulturalny na terenie Uzdrowiska Hrebienok.

Górale, w formie warsztatów rzemieślniczych, muzycznych oraz tanecznych przedstawiali swoje tradycje i rzemiosło – dzięki czemu odnosiło się wrażenie, iż w jednym miejscu przeplata się przeszłość z teraźniejszością. W ramach warsztatów kulinarnych zaprezentowano proces przygotowania regionalnych potraw w połączeniu z degustacją. Odwiedzający mogli zapoznać się z malowniczymi góralskimi pieśniami i wspólnie pośpiewać znane pieśni ludowe, lub po prostu chłonąć atmosferę minionych czasów.

Przybyli goście mogli uczestniczyć w procesie tworzenia różnych tradycyjnych góralskich rękodzieł, takich jak produkcja biżuterii ludowej, rzeźbienie, blacharstwo, i wielu innych. Program był bardzo zróżnicowany i każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Ci, którzy przybyli, mogli zobaczyć tradycyjną góralską „pasowaczke“, liczne warsztaty, piękno ręcznie haftowanych kolorowych strojów oraz tradycyjne czarne kapelusze ozdobione muszelkami i piórami, wszystko to, nadało imprezie odpowiednią oprawę.

Magia Tatr sprawiła, że ​​gwara góralska stała się wyjątkowa, a ze wszystkich stron rozlegały się głosy góralskie wołające: „Góralu, wracaj do hal!”

www.okt.sk