Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie:  2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizator projektu: Województwo Małopolskie
Projekt realizowany w okresie od  01.03.2020  do 30.06.2023 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Powiat Nowosądecki przystąpił do projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Ma on za zadanie podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie naszego Powiatu.

Projekt będzie prowadzony przez Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny. Przystąpiło do niego 85 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski. Jego założeniem jest wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym w oparciu o wzorce  Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Najważniejszym efektem standaryzacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie, przygotowanie szeroko rozumianej oferty inwestycyjnej oraz budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu i promocja gminy.

Działania są częścią szerszego projektu pn. „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego w całej Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szkolenia zostaną w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.