Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Cyfrowy Powiat

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Okres realizacji projektu: od 03.10.2022 roku do 31.10.2023 roku

Wartość projektu: 350 000,00 zł, w tym:

  • dofinansowanie 350 000,00 zł - 100 %

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Usprawniona zostanie realizacja spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych.

W ramach grantu Powiat Nowosądecki zrealizuje następujące obszary:

  1. Cyfryzacja urzędu - zakup i wdrożenie sprzętu wraz z oprogramowaniem,
  2. Edukacja cyfrowa - szkolenia dla pracowników,
  3. Cyberbezpieczeństwo - diagnoza cyberbezpieczeństwa w urzędzie.