Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Nawojowej

 

Przedmiotem projektu jest budowa siłowni plenerowej przy ZSP w Nawojowej oraz udostępnienie jej w sposób otwarty na cele rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Nawojowej i całego powiatu.

W rama projektu zaplanowano budowę siłowni zewnętrznej o bezpiecznej (sztucznej) nawierzchni z poliuretanu, na częściowo istniejącym utwardzeniu, z wykonaniem podbudowy oraz z wykonaniem obrzeży betonowych 30x8 cm. Wyposażenie zostanie przymocowane na stałe do podłoża zgodnie ze specyfikacją i sposobem montażu producenta urządzeń.

Do wyposażenia siłowni plenerowej należy:

  • wyciąg górny,
  • orbitrek na nodze,
  • narciarz na nodze,
  • motyl na nodze,
  • prasa ręczna,
  • rower na nodze – 2 szt.,

Zaprojektowano również montaż urządzeń komunalnych tj. kosze na śmieci oraz pięciostanowiskowy stojak na rowery.

Teren strefy aktywności jest otwarty, nie wydzielony ogrodzeniem.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 31.12.2022 r.

Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Dotacja w wysokości 32 210,00 zł

Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS