Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Modułu IV

 

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Polski poprzez objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Powiat Nowosądecki wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na dodatkowe wsparcie  dla osób niepełnosprawnych mieszkających w domach pomocy społecznej w Klęczanach i Zbyszycach.

Projekt przewiduje zakup sprzętu i wyposażenia dla osób niepełnosprawnych podnoszącego poziom bezpieczeństwa w obu DPS. Koszty te zostaną pokryte w 100% ze środków PFRON – wysokość pomocy finansowej wynosi 100 000,- zł.

DSP Zbyszyce: odzież i obuwie oraz bielizna dla osób 102 osób z niepełnosprawnościami, ponadto  suszarka bębnowa, osuszacz powietrza, klimatyzator. Łączna wysokość na wydatków na realizację wsparcia to 70 000,- zł

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Polski poprzez objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Powiat Nowosądecki wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na dodatkowe wsparcie  dla osób niepełnosprawnych mieszkających w domach pomocy społecznej w Klęczanach i Zbyszycach.

Projekt przewiduje zakup sprzętu i wyposażenia dla osób niepełnosprawnych podnoszącego poziom bezpieczeństwa w obu DPS. Koszty te zostaną pokryte w 100% ze środków PFRON – wysokość pomocy finansowej wynosi 100 000,- zł.

DSP Zbyszyce: odzież i obuwie oraz bielizna dla osób 102 osób z niepełnosprawnościami, ponadto  suszarka bębnowa, osuszacz powietrza, klimatyzator.
Łączna wysokość na wydatków na realizację wsparcia to 70 000,- zł

DPS Klęczany: kołdry i poduszki oraz bielizna pościelowa dla 51 osób  z niepełnosprawnościami, ponadto pralka bębnowa i suszarka bębnowa.  Łączna wysokość na wydatków na realizację wsparcia to 30 000,- zł.