Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 

Grant  realizowany w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji od 01.07.2022-30.09.2023

Szacowana wartość projektu: 374 685,64 zł

Wartość dofinansowania z EFS: 250 000,00 zł

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowosądecki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostosowanie infrastruktury administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu do wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.

W ramach przedsięwzięcia objętego grantem Wnioskodawca zaplanował dostosowania architektoniczne, komunikacyjne i informacyjne w budynku administracyjnym położonym w Nowym Sączu, przy ul. Strzeleckiej 1, polegające między innymi na: dostawie i montażuplatformy między kondygnacyjnej, przebudowie pomieszczeń WC w celu dostosowania ich do osób z niepełnosprawnościami, montażu pętli indukcyjnej, przeprowadzeniu doradztwa w zakresie dostępności architektonicznej budynków należących do Powiatu Nowosądeckiego.