Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VII edycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Biuro Projektu: w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz i w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz

Okres realizacji projektu: od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku

Wartość projektu: 82 192,50 zł, w tym:

  • dofinansowanie 73 973,25 zł
  • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 8 219,25 zł

 

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu rezalizwane są zajęcia on-line z nastepujących przedmiotów: 

  • jezyk angielski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
  • informatyka - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie
  • matematyka - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej 
  • geografia - Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
  • podstawy przedsiębiorczości -  Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Pliki do pobrania