Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja

loga projektowe od lewej: logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska, logo Województwa Małopolskiego, flaga Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku

Wartość projektu: 267 798,13 zł, w tym:

  • dofinansowanie 254 408,22 zł
  • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 13 389,91 zł

 

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy u 180 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne.

Pliki do pobrania