Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Utworzenie Ekopracowni OZE dla powiatu nowosądeckiego w Zespole Szkół im. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy dotacji nr D/527/23/32

Całkowita wartość projektu: 83 330,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:  74 997,00 PLN
Okres realizacji:
 21.08.2023 - 28.06.2024 r.

Głównym celem projektu jest utworzenie ekopracowni jako miejsca stwarzajacego możliwość kształcenia i rozwoju w zakresie ochrony środowiska dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki.

 W ramach projektu zaplanowano:

  1. Przeprowadzenie prac remontowych w sali lekcyjnej przeznaczonej na Ekopracownię,
  2. Zakup wyposażenia do sali niezbędnego do prowadzenia zajęć
  3. Zakup monitora interaktywnego
  4. Zakup komputera na stanowisko nauczyciela
  5. Zakup sprzętu laboratoryjnego, w tym: zestaw pompy ciepła - fotowoltaiczny zamknięty, fotowoltaiczny otwarty, fotowoltaiczny rozszerzony, zestaw kolektory słoneczne, elektrownia wiatrowa, turbina Peltona, turbina wodna, zestaw hybrydowy, pirometr, refraktometr, pehametr, anemometr,materiały do montażu zestawów
  6. Zakup plansz dydaktycznych.

 

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 74 997,00 zł