Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego lata 2011-2012

Z ponad pół tysiąca posesji usunięto azbest w ramach programu realizowanego wspólnie przez powiat nowosądecki i gminy regionu.

Przedmiotem projektu było zarówno usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w ilości 1.433 Mg z 548 posesji z terenu gminy: Chełmiec, Grybów Gmina, Kamionka Wielka, Korzenna, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Podegrodzie, Stary Sącz, jak również prowadzenie akcji promocyjnej i edukacyjnej dotyczącej bezpiecznych sposobów usuwania i postępowania z elementami zawierającymi azbest. Projekt obejmuje pokrycie kosztów usunięcia odpadów zawierających azbest związanych z pakowaniem, załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.

 

Okres realizacji: 2010 - 2011
Wartość projektu: 430 456,59 zł
Wkład własny: 64 568,49 zł