Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom

Do końca sierpnia 2014 roku będzie działało w Nawojowej przedszkole, jakie utworzył Powiat dzięki unijnemu dofinansowaniu. Z usług placówki korzysta 15. dzieci. Wszystko w ramach projektu Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom.

„Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom” to projekt realizowany przez Powiat Nowosądecki – Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Poddziałanie 1.3.2 „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

W ramach projektu utworzony został Przyzakładowy Punkt Przedszkolny „NASZE DZIECI”, do którego uczęszcza 15 przedszkolaków.

  • zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00- 17.00;
  • każdemu dziecku zapewnione jest wyżywienie – 4 posiłki w ciągu dnia, w tym 1 posiłek gorący,
  • w punkcie przedszkolnym prowadzone są zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną w Załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

Ponadto prowadzone są zajęcia dodatkowe tj.:
a) język angielski – 2 razy w tygodniu po 1h – łącznie 8h na m/c
b) logopedia – 2 razy w tygodniu po 1h – łącznie 8h na m/c
c) gimnastyka korekcyjna – 1 raz w tygodniu po 1h – łącznie 4h na m/c
d) rytmika – 1 raz w tygodniu po 1h – łącznie 4h na m/c
- dwa razy w roku szkolnym organizowane będą wycieczki krajoznawcze, mające na celu zapoznanie dzieci z nowymi, dotąd nie znanymi miejscami.

 

Okres realizacji: 01.06.2012 - 31.08.2014
Budżet: 1 104 506,00 zł
Wkład własny: 0 zł
Wnioskodawca: Powiat Nowosądecki