Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktywnie w przyszłość

Dodatkowe zajęcia rozwijające i uzupełniające dla uczniów z terenu siedmiu gmin Sądecczyzny, wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne urządzenie dydaktyczne – to tylko część korzyści z realizacji projektu Aktywnie w przyszłość.

Dodatkowe zajęcia rozwijające i uzupełniające dla uczniów z terenu siedmiu gmin Sądecczyzny, wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne urządzenie dydaktyczne – to tylko część korzyści z realizacji projektu Aktywnie w przyszłość.

Projekt obejmuje 7 gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego, 21 szkół gimnazjalnych. Do końca września 2012 r. przeprowadzono:

  1. 24 006 h zajęć indywidualnych z uczniami posiadającymi opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie od nauczyciela o trudnościach w nauce
  2. 45 838 h grupowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających
  3. 23 496 h zajęć w ramach kół zainteresowań
  4. 5 004 h zajęć z doradcą zawodowym

Każdy uczestnik projektu otrzymał wyprawkę obejmującą: zeszyt – 2 szt, piórnik, plecak, art. piśmiennicze.

Każda szkoła otrzymała:

  • Tablicę interaktywne wraz z rzutnikiem,
  • Sale komputerowe wraz z oprogramowaniem 15 stanowisk,
  • 2 radiomagnetofony,
  • Pracownię językową na 12 stanowisk,
  • Kamerę cyfrową,
  • Materiały dydaktyczne (książki, przewodniki, filmy, programy multimedialne, modele, odczynniki chemiczne, plansze, mapy, tablice tematyczne).

 

Okres realizacji: 01.01.2011 -31.12.2012
Budżet: 10 926 859,68 zł
Wkład własny: 0 zł
Wnioskodawca: Powiat Nowosądecki