Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Razem w Europie – turystyka bez granic

Powiat Nowosądecki rozpoczął realizację mikroprojektu pod nazwą: „Razem w Europie – turystyka bez granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Projekt dotyczy wykorzystania potencjału tkwiącego w dziedzictwie kulturowym pogranicza i wykreowanie nowych produktów turystycznych oraz ich promocja. Planowane w ramach projektu działania, pozwolą budować naszą dobrą markę, pod którą będziemy rozpoznawani na rynku turystycznym. Partnerami słowackimi są Miasto Stará Ľubovňa oraz Ľubovnianske muzeum.

Celem działań jest prezentacja partnerów jako jednego kierunku w ruch turystycznym - bez względu na granicę państwową. Opracowane i wydane zostaną dwa wydawnictwa promocyjne:

  1. albumu fotograficznego dotyczącego pogranicza polsko-słowackiego obejmującego zasięg terytorialny powiatu nowosądeckiego i okresu Stará Ľubovňa
  2. trzyczęściowego przewodnika na temat atrakcji turystycznych pogranicza polsko-słowackiego obejmującego zasięg terytorialny powiatu nowosądeckiego i okresu Stará Ľubovňa.

 

Wykorzystując opracowane w początkowym etapie materiały przystąpimy do wspólnej akcji promocyjnej produktu turystycznego pogranicza polsko-słowackiego. Najbardziej efektywną formą jest udział w targach turystycznych na szczeblu regionalnym, krajowym, zagranicznym. W każdej imprezie targowej wezmą udział przedstawiciele Biura Promocji powiatu nowosądeckiego, centrum informacji turystycznej w Starej Ľubovni i muzeum w Starej Ľubovni, ponadto przedstawiciele branży turystycznej z obu stron granicy oraz organizacji i zrzeszeń turystycznych działających w regionie.

Dla wzmocnienia efektu marketingowego każdorazowo przez jeden dzień w tygodniu poprzedzającym targi planowana jest emisja ogłoszeń (cała kolumna) w prasie lokalnej regionu, w którym odbywają się targi - zachęcająca do odwiedzenia stoiska targowego.

Dzięki współdziałaniu partnerów w ramach projektu nastąpi zintensyfikowanie kontaktów i przekazywanie doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi w dziedzinie ruchu turystycznego po obu stronach granicy

Wartość projektu wynosi 48 520,00 Euro w tym kwota wkładu własnego Powiatu Nowosądeckiego 2 426,00 Euro.
Okres realizacji projektu: luty 2013 r. – styczeń 2014 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013