Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalnego – Dom Dziecka

Nowy Dom Dziecka powstał w Klęczanach dzięki unijnemu wsparciu. W placowce przygotowano miejsca dla 28 wychowanków.

W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie budowa siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego – Domu Dziecka w miejscowości Klęczany. Budynek zostanie wyposażony w instalacje wewnętrzne (gazową, wodno-kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną). Ponadto, w ramach wykonania przedmiotowego projektu założono zagospodarowanie terenu wokół obiektu – budowę wjazdu wraz z miejscami postojowymi, wykonanie małej architektury, śmietnika, placu rekreacyjnego, oświetlenia ogrodowego, przyłączy: energetycznego i gazowego z podziemnym zbiornikiem LPG, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem oraz kanalizacji deszczowej ze studniami chłonnymi. Projektowany budynek będzie obiektem parterowym, z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia.

Dane charakterystyczne obiektu:

  • Powierzchnia użytkowa: 514,77 m2;
  • Powierzchnia zabudowy: 321,58 m2;
  • Kubatura: 1 820 m3.

 

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia ogólnej jakości usług społ. oraz będzie jednym ze sposobów na rozwiązanie problemów infrastrukturalnych związanych z dostępnością usług społecznych. Projekt poprawi bezpieczeństwo socjalne mieszkańców, jako inwestycja mająca na celu budowę Domu Dziecka – miejsca zapewniającego odpowiednie warunki do mieszkania i rozwoju dzieci i młodzieży pozbawionych władzy rodzicielskiej. Umożliwi także zapobieganie negatywnym zjawiskom sfery społecznej. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości oraz dostępności opieki nad dziećmi i młodzieżą pozbawionym opieki rodzicielskiej. Budowa placówki przyczyni się do rozwiązania problemów infrastrukturalnych, zapewnienia nowoczesnej, w pełni wyposażonej siedziby dla placówki opiekuńczo-wychowawczej, dzięki czemu warunki bytowe stworzone wychowankom będą lepsze, opieka nad dziećmi i młodzieżą będzie bardziej efektywna, większa będzie dostępność tego typu usług z zakresu pomocy społ. Realizacja inwestycji umożliwi przeniesienie wychowanków z obecnego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytrze, który w chwili obecnej nie wypełnia standardów określonych ustawą. Z nowego obiektu korzystać będą dwie grupy wychowanków (po 14 osób każda).

 

Okres realizacji: 15.10.2008 - 14.10.2010
Wartość projektu: 1 580 409,03 zł
Wkład własny: 346 645,64 zł