Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Rozbudowa i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty Południowo małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej

Modernizacja sieci kształcenia zawodowego jest celem projektu zmieniającego oblicze centrów kształcenia praktycznego. Wspólnie realizuje ją pięć powiatów Małopolski.

Projekt jest realizowany w systemie partnerstwa pomiędzy 5 powiatami: gorlickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim, tatrzańskim i miastem Nowy Sącz, tworzącymi spójną i wspólnie zarządzaną sieć szkolenia zawodowego i ustawicznego, obejmującą tereny płd. Małopolski. Praktycznym wymiarem realizacji przedsięwzięcia będzie wzmocnienie, przez modernizację i wyposażenie, potencjału szkół zawodowych oraz CKPiU, prowadzonych przez Partnerów i włączenie ich oferty edukacyjnej do otwartej dla wszystkich mieszkańców subregionu i Małopolski sieci edukacji zawodowej. Realizowane przez partnerów projekty cząstkowe prowadzić będą do ponadstandardowego wzmocnienia realizowanej w ramach niniejszego projektu infrastruktury, tak by mogła ona tworzyć ofertę opartą o najnowocześniejsze rozwiązania techn. i edukacyjne oraz odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy obszaru objętego siecią.

 

PROJEKTEM OBJĘTO:

Poprawę bazy lokalowej i wyposażenie szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki, kształcących w kierunkach: budownictwo, hotelarstwo, techniki technologii drewna, w tym:

 1. modernizacja budynku CKU w Marcinkowicach
 2. modernizacja budynku stolarni warsztatów szkolnych ZSZ w Grybowie wraz z wyposażeniem pracowni -technik technologii drewna
 3. wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego technik budownictwa w ZSZ nr 2 w Starym Sączu
 4. wyposażenie pracowni, umożliwiających opanowanie umiejętności dla zawodu: technik hotelarstwa w ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju
 5. wyposażenie punktów kształcenia na odległość.

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE

Roboty budowlane:

 1. modernizacja budynku CKU w ZS w Marcinkowicach. Zakres robót: wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, zmiana stropu drewnianego nad I piętrem na strop płytowy ogniotrwały, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie (ścianki działowe, posadzki, okładziny ścian),modern. inst. wod.-kan.,c.o. i elektrycznej, roboty malarskie, wykonanie elewacji budynku.
 2. modernizacja budynku stolarni warsztatów szkolnych ZSZ w Grybowie. Zakres robót: wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian budynku, roboty malarskie.

 

Zakupy wyposażenia w sprzęt obejmują wzmocnienie pracowni:

 1. ZSZ w Grybowie – wyposażenie sali do zawodu-technik technologii drewna
 2. ZSZ nr 2 w Starym Sączu – wyposażenie sali do zawodu-technik budownictwa
 3. ZSP w Krynicy-Zdroju – wyposażenie sali do zawodu-technik hotelarstwa
 4. wyposażenie punktów kształcenia na odległość – 28 kpl.
 5. platforma e-learningowa – 1 kpl.

 

 

Okres realizacji: 15.05.2009 do 15.04.2011
Wartość projektu: 2 449 793,67 zł
Wkład własny: 679 056,36 zł