Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Sprawnie do pracy

Wsparcie dla bezrobotnych, podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia dla 50 osób niepełnosprawnych bezrobotnych z terenu powiatu nowosądeckiego przewiduje projekt realizowany przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

Od 01.09.2012 roku Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego realizuje projekt pn. „Sprawnie do pracy” którego celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 osób niepełnosprawnych bezrobotnych z terenu powiatu nowosądeckiego.

W ramach projektu, jego uczestnicy zostaną objęci:

  • Poradnictwem zawodowym (50 osób)
  • Szkoleniem z umiejętności poszukiwania pracy (50 osób)
  • Pośrednictwem pracy (50 osób)
  • Szkoleniami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb (10osób)
  • Stażami zawodowymi (50 osób)

 

Okres realizacji projektu : 01.09.2012 r. - 30.04.2014 r.
Wartość projektu: 836 118,83 zł