Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Profesjonalista na rynku gastronomicznym

Dodatkowe kursy, szkolenia i umiejętności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Sądecczyzny – to owoce realizacji programu. Dzięki temu znacznie łatwiej startować im w dorosłe zawodowe życie.

Projekt ukierunkowany jest na rozwój usług edukacyjnych oraz stworzenie możliwości zatrudnienia absolwentów 11 szkół ponadgimnazjalnych kształcących w branży gastronomicznej.
Dzięki jego realizacji 830 uczniów miało szansę zdobyć nowe atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem oraz umiejętności niezbędne do poruszania się na rynku pracy. Szkoły natomiast wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć edukacyjnych na wysokim poziomie.

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące formy wsparcia:

  1. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, w których udział wzięło: 485 uczniów w zajęciach wyrównawczych z j. polskiego oraz 607 uczniów w zajęciach wyrównawczych z matematyki.
  2. Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym, w których udział wzięło 606 uczniów.
  3. Kurs j. angielskiego zakończony egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOEIC, w którym udział wzięło 188 uczniów. (Certyfikat TOEIC jest uznawany i szczególnie popularny u ponad 8000 firm, korporacji i organizacji, gdzie znajomość j. angielskiego jest kluczowym elementem kompetencji każdego uczestnika).
  4. Kurs barmański, zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu barmana I stopnia, w których udział wzięło 110 uczniów.
  5. Kurs zdobnictwa cukierniczego, zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu z zakresu zdobnictwa cukierniczego, w którym udział wzięło 50 uczniów.
  6. Kurs carvingu (wykrawania dekoracji z warzyw i owoców), zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ukończenia kursu I stopnia z carvingu, w którym udział wzięło 63 uczniów.
  7. Kurs managera gastronomii, zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym zdobyte umiejętności w zakresie zarządzania w gastronomii, w którym udział wzięło 50 uczniów.
  8. Kurs baristy (profesjonalnego parzenia kawy), zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu baristy I stopnia, w którym udział wzięło 100 uczniów.
  9. Kurs prawa jazdy kat. B wraz z I egzaminem, w którym udział wzięło 80 uczniów.

 

Ponadto w ramach projektu 6 najlepszych uczestników kursów: barmańskiego, zdobnictwa cukierniczego i carvingu odbyło miesięczną praktykę w hotelu. Uczniowie po zakończeniu praktyki otrzymali referencje od pracodawcy. W celu podniesienia jakości przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z j. polskiego i matematyki każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymała zestaw w postaci:
laptop + tablica multimedialna + oprogramowanie do nauki matematyki.

W ramach projektu zostały również doposażone pracownie praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu w niezbędne materiały dydaktyczne, które posłużyły wszystkim uczestnikom projektu, którzy wzięli udział w kursach: barmańskim, zdobnictwa cukierniczego i carvingu.

 

Okres realizacji projektu: 02.11.2009 do 31.08.2011
Wartość projektu: 1 911 432,00 zł, w tym dla Powiatu Nowosądeckiego 626 600,00zł
Wkład własny: 93 990 zł