Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Nowosądecka Akademia Samorządowa

Poprawę funkcjonowania samorządów, podniesienie kwalifikacji urzędników i dynamiczny rozwój regionu ma przynieść projekt Nowosądecka Akademia Samorządowa. Jego realizacja kończy się w ostatnich dniach marca 2013 roku.

Projekt „Nowosądecka Akademia Samorządowa" realizowany jest przez Powiat Nowosądecki w partnerstwie z: Gminą Chełmiec, Gminą Kamionka Wielka, Gminą Gródek n/Dunajcem, Miastem Grybów, Gminą Łososina Dolna, Gminą Nawojowa, Gminą Rytro, Gminą Grybów, Gminą Korzenna, Gminą Łabowa, Gminą Muszyna, Gminą Piwniczna-Zdrój, Gminą Podegrodzie i Gminą Stary Sącz.

W ramach projektu na dzień 15.11.2012 r. przeszkolonych zostało 436 pracowników Urzędów Miasta/Gminy, w ramach ok. 3 000 godzin: szkoleń ogólnorozwojowych i specjalistycznych, kursów językowych i studiów podyplomowych, co przyczyniło się do podniesienia kompetencji i rozwoju umiejętności tych uczestników projektu.

W ramach usprawnień instytucjonalnych: 14 Miast/Gmin objętych projektem wdrożonych zostało:

  • 14 Systemów Rozwoju Kompetencji Kadr,
  • 14 Systemów monitorowania poziomu satysfakcji klienta,
  • 14 Systemów procedur konsultacji społecznych,
  • 13 Elektronicznych Systemów Zarządzania Dokumentami.

 

Dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w ramach projektu opracowane zostały Strategie Rozwoju na okres 2014-2020. Ponadto przeprowadzonych zostało 28 spotkań w ramach konsultacji społecznych. Aktualnie jesteśmy w trakcie wdrażania metodologii budżetowania zadaniowego – na dzień 15.11.2012 wszystkie z gmin objętych projektem stworzyły budżet gminy w układzie zadaniowym przy wykorzystaniu zakupionego w tym celu oprogramowania: System Informatyczny Dla Administracji Samorządowej wspomagającego proces tworzenia i zarządzania budżetem zadaniowym.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2011 - 31.03.2013
Wartość projektu to: 4 503 420,00 zł.