Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

Wyższa jakość kształcenia, wzrost kompetencji i poprawa przygotowania zawodowego młodych ludzi są celami projektu, którego realizacja trwa do końca 2014 roku.

Głównym celem projektu jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących się w Małopolsce w następujących branżach zawodowych: mechaniczno-mechatronicznej (M), budowlanej (B), informatyczno-elektronicznej (I), turystyczno-gastronomicznej (T), rolno-przetwórczej (R), społeczno-medycznej (S) oraz usługowej (U) do grudnia 2014 roku.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w branżach: M, B, I, T, R, S oraz U poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności;
  • rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców;
  • podniesienie zdawalności egzaminów w zawodach egzaminów w zawodach technicznych o 5%, w zawodach robotniczych o 1,5%;
  • wzrost odsetka absolwentów gimnazjum podejmujących naukę w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych o 2,5%;
  • podniesienie konkurencyjności szkół zawodowych poprzez wdrożenie programów rozwojowych oraz doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt do zajęć praktycznych;
  • upowszechnienie kształcenia z wykorzystaniem potencjału technicznego przedsiębiorstw oraz nowoczesnych technik informacyjnych;
  • poprawa wizerunku kształcenia zawodowego.

 

Kursy zawodowe/ szkolenia: Kurs AutoCad – 50 osób, Kurs GIS – 20 osób, Kurs pilarza-drwala operatora pilarski spalinowej - 50 osób, Kurs brakarza - 40 osób, Kurs prawa jazdy KAT. B – 35 osób, KAT. B+E – 90 osób, Kurs eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń rolniczych – 30 osób, Kurs Photoshop – 48 osoby, Kurs ochrony roślin – 30 osób, Kurs konserwatora zieleni – 30 osób, Kurs bukieciarstwa – 38 osoby, Kurs inseminacji krów – 30 osób, Kurs korekcji racic – 20 osób, Kurs kucia koni – 16 osób, Kurs spawania – 35 osób, Kurs nauki jazdy konnej – 60 osób, staże – praktyki zawodoznawcze – 349 osób, praktyki zawodowe u pracodawców – 150 osób.

Liczba zrealizowanych godzin z przedmiotów: matematyka – 3 430 godzin, języki obce – 3 430 godzin, przedmioty przyrodnicze – 6 860 godzin, nowoczesne technologie – 3 430 godzin.

 

Okres realizacji: 1.06.2010 - 31.08.2014
Wartość projektu: 5 961 979, 85 zł