Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej

Lepsze budowanie – taki ma być efekt realizacji projektu. W działaniach przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Głównym celem projektu był wzrost osiągnięć edukacyjnych oraz wzmocnienie do końca czerwca 2010 roku zdolności do zatrudnienia 228 uczniów w tym 5 dziewcząt poprzez realizację programów rozwojowych szkół budowlanych miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego.
Projekt obejmuje realizację programów rozwojowych 4 szkół ponadgimnazjalnych kształcących w branży budowlanej.

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki prowadzone w szkołach metodą warsztatową z naciskiem na wykształcenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce – 13 grup 10 osobowych
  • zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do egzaminu TOEIC na poziomie A1, A2 lub B1 w zależności od stopnia zaawansowania. Zajęcia prowadzone metodą elektroniczną z wykorzystaniem multimedialnych ćwiczeń – 13 grup 10 osobowych
  • zajęcia z kosztorysowania i projektowania w oparciu o specjalny program komputerowy w podziale na część teoretyczną i praktyczną. Przeprowadzono egzamin zewnętrzny dla 30% uczestników jednego i 30% drugiego kursu – 4 grupy 10 osobowe
  • zajęcia z doradcą zawodowym w ramach których dla każdego uczestnika zostanie opracowany indywidualny plan działania – określenie mocnych i słabych stron i ich optymalne wykorzystanie w życiu zawodowym, zajęcia warsztatowe obejmujące także zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości – prowadzenie małej firmy – 22 grupy 10 osobowych

 

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 280 osób
Uzyskane rezultaty w ramach projektu:

  • zrealizowanie programów rozwojowych w 4 szkołach zawodowych z terenu miasta Nowy Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego
  • wzrost zdawalności egzaminów w szkołach o 10%
  • wzrost średniej ocen z matematyki i języka angielskiego beneficjentów ostatecznych o 0,2%
  • uzyskanie certyfikatów z zakresu kosztorysowania: 30% uczestników, z zakresu projektowania 30%, certyfikatów TOEIC przez 60% uczestników zajęć
  • uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursów kosztorysowych i projektowania przez 90% uczestników.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2009 - 30.06.2010
Wartość projektu: 789 097,91 zł, w tym dla Powiatu Nowosądeckiego 117 601,32 zł
Wkład własny: 20 753,18 zł