Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Wybitni Sądeczanie

Medal ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĄDECKIEJ to odznaka honorowa przyznawana raz w roku przez Radę Powiatu Nowosądeckiego. Odznaka honorowa oraz zasady jej przyznawania zostały ostatecznie określone uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 371/XXXVII/2010 z dnia 26 marca 2010 roku. W myśl tej uchwały, odznaka nadawana jest za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej lub sportowej mające szczególne znaczenie dla rozwoju i promocji Powiatu Nowosądeckiego.

Z wnioskiem o nadanie odznaczenia może wystąpić:

  • Zarząd Powiatu Nowosądeckiego,
  • Kapituła,
  • komisje Rady Powiatu Nowosądeckiego,
  • fundacje i stowarzyszenia kulturalne, społeczne i gospodarcze – działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego,
  • organy samorządu terytorialnego.


W uzasadnionych przypadkach odznaka może być nadana również jako wyróżnienie pośmiertne. Każdego roku wręczenie medali odbywa się na uroczystej sesji Rady.

Odznaczenie stanowi okrągły medal z żółtego metalu o średnicy 50 mm, zwieszony na szarfie w kolorach złotym i czerwonym. Awers zawiera wizerunek herbu Powiatu Nowosądeckiego oraz napis: „Rada Powiatu Nowosądeckiego – Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Rewers przedstawia wizerunek św. Kingi oraz napis – „Patronka Ziemi Sądeckiej”. Odznakę nosi się na szyi lub w formie miniatury awersu.

 

Sposób składania dokumentów – zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem MEDAL ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĄDECKIEJ,

lub składać osobiście w siedziebie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na Dzienniku Podawczym.

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Rady i Zarządu – tel. 18 41 41 704, I piętro pokój 203.

 

Od 2003 roku medale ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SADECKIEJ przyznano:

 

Pliki do pobrania