Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2013

Jolanta Młodkowska-Czech i Jan Tadeusz Czech

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 288/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Jolanta Młodowska-Czech i Jan Tadeusz Czech są znanymi w Starym Sączu i na Ziemi Sądeckiej działaczami społecznymi.
Jolanta Młodkowska-Czech jest współtwórcą gazety parafialnej „Z Grodu Kingi”. Pisze teksty, uczestniczy we wszystkich ważniejszych wydarzeniach, utrwalając je w kronikarskim zapisie. Dokumentuje starosądecką rzeczywistość, historyczne i kulturalno-oświatowe wydarzenia związane z miastem i jego mieszkańcami. Jest aktywnym działaczem społecznym, w swoim życiu stawia na dobro, piękno i wartości chrześcijańskie. Pani Jolanta aktywnie działa w Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Gniazdo. W 2012 roku została odznaczona Złotą Odznaką Burmistrza Starego Sącza „Za społeczne zaangażowanie i działalność na rzecz rozwoju kultury”.
Jan Tadeusz Czech pochodzi z rodziny zasłużonej dla Starego Sącza. W 1969 roku ukończył Państwową Szkołę Techniczną Wodno-Melioracyjną w Puławach. Od 1977 roku rzeźbi w drewnie, a w późniejszym okresie jego główną dziedziną twórczości stał się linoryt. Motywem prac była m.in. zabytkowa architektura Starego Sącza i wielu innych miejscowości. Jan Tadeusz Czech za swoje prace otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Jego rzeźby były później prezentowane na wystawach indywidualnych w kraju i poza granicami. Jest również współtwórcą gazety parafialnej „Z Grodu Kingi”. Pan Jan jest aktywnym działaczem społecznym promującym piękno architektury i przyrody Ziemi Sądeckiej. W 1998 roku otrzymał Złotą odznakę „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz”.

 

Andrzej Danek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 289/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Andrzej Danek swój pierwszy zakład założył w lutym 1987 roku. Była to nieduża piekarnia prowadzona przez niego z żoną i bratem. Obecnie jest to duże przedsiębiorstwo rodzinne, które zatrudnia 120 pracowników. Wraz z rozwojem firmy, w zakładzie są tworzone nowe miejsca pracy i nauki. Firma wykształciła w zawodach piekarz i cukiernik ponad 90 uczniów i wciąż kształci nowych adeptów zawodu.
Andrzej Danek to znakomity przedstawiciel rzemiosła Ziemi Sądeckiej, prężny przedsiębiorca i rzemieślnik, wybitny działacz sportowy, hojny sponsor i społecznik. Należy do klubu „Liderów Gospodarczych Sądecczyzny”. To człowiek o niezwykle szerokim kręgu zainteresowań, laureat wielu targów i wystaw w kraju i za granicą, co przyniosło mu tytuł Ambasadora Przedsiębiorczości Sądecczyzny.
Andrzej Danek czynnie uczestniczy w życiu społecznym i sportowym. Wspiera organizacje prowadzące działalność charytatywną jak również placówki oświatowe i społeczne. W sposób bardzo dyskretny funduje nagrody na różnych imprezach.
W latach 2002-2008 był prezesem KS „Dunajec”, pełnił również funkcję Prezesa Uczniowskiego Klubu Szkolnego w Nowym Sączu. Jest organizatorem Międzynarodowych Mistrzostw Polski Piekarzy w Piłce Nożnej. Obecnie pełni funkcję Prezesa MKS „Sandecja” oraz Wiceprezesa Polskiej Ligii Piłkarskiej. W 2012 roku został wyróżniony przez Samorząd Województwa Małopolskiego nagrodą „Amicus Hominum” w kategorii Sport i Edukacja.
Andrzej Danek od lat jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarzy RP oraz prezesem oddziału na teren Sądecczyzny i Podhala. Czwartą kadencję pełni funkcję Podstarszego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
Został uhonorowany licznymi tytułami m.in.: otrzymał medal „Za Zasługi dla Oświaty” Ministerstwa Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Honorową Odznakę Rzemiosła Związku Rzemiosła Polskiego, „Złoty Laur” Związku Rzemiosła Polskiego, Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego Związku Rzemiosła Polskiego, odznaczenie „Małopolski Rzemieślnik Roku”, Złoty Medal im. Jana Kilińskiego Związku Rzemiosła Polskiego, Statuetkę „Ziarnko Gorczycy”, Piekarz Roku, „Platynowy Laur”, Srebrny Krzyż Zasługi.

 

Zenon Drabiński

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 290/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Zenon Drabiński jest absolwentem Studium Muzycznego dla Kapelmistrzów przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Życie zawodowe poświęcił muzyce. Był kapelmistrzem Reprezentacyjnej Orkiestry Wojskowej we Wrocławiu i Elblągu, wykładał w Podoficerskiej Szkole Muzycznej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, był także nauczycielem w szkole muzycznej w Elblągu. W Nowym Sączu znany jest jako kapelmistrz orkiestry dętej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Wielokrotnie dyrygował orkiestrą kolejową podczas wyjazdów zagranicznych.
Od 1974 do 1976 roku był Kapelmistrzem Gminnej Orkiestry Dętej w Nawojowej, w 2004 roku ponownie objął to stanowisko. Pan Zenon Drabiński jest dyrygentem, nauczycielem, ma bogatą wiedzę muzyczną, a za swoje osiągnięcia i życzliwość jest poważany w kręgu muzyków i kapelmistrzów.
Zenon Drabiński prowadził kurs dla dyrygentów, gdzie jako praktyk był najbardziej cenionym fachowcem. Często jest powoływany na jurora przeglądów orkiestr dętych. Jego występy, przez zamiłowanie do muzyki góralskiej, wyróżniają się żywiołowością. W ramach zajęć z orkiestrą Pan Zenon prowadzi naukę gry na instrumentach dętych dla przyszłych adeptów orkiestry dętej w Nawojowej.

 

Jan Gorczowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 291/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Jan Gorczowski jest najstarszym członkiem Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto w Łącku, grającym w sekcji klarnetów. Jest założycielem chóru "Zew Gór" oraz od wielu lat pełni funkcję organisty w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łącku. Poprzez muzykę propaguje piękno kultury Sądeckiej w kraju i za granicą. Orkiestra, której członkiem jest Pan Jan wielokrotnie nawiązywała kontakty i prowadziła wymianę artystyczną z orkiestrami zagranicznymi. Takie kontakty, oprócz wspólnych koncertów, zaprezentowania własnego repertuaru, kultury i tradycji, dają też możliwości wymiany doświadczeń. Jednocześnie jest to doskonała forma promocji Sądecczyzny. W swoim repertuarze orkiestra posiada muzykę klasyczną, religijną i rozrywkową. W związku z tym Pan Jan Gorczowski wraz ze swoimi kolegami uświetnia uroczystości państwowe, kościelne jak i imprezy rozrywkowe. W swoim dorobku artystycznym poza nagrodami w wielu konkursach i festiwalach orkiestra może poszczycić się nagraniem płyt CD.
Jan Gorczowski przez swą postawę i pracę stał się wzorem do naśladowania dla licznej rzeszy młodych mieszkańców Sądecczyzny. Jan Gorczowski jest najstarszym członkiem Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto w Łącku, grającym w sekcji klarnetów. Jest założycielem chóru „Zew Gór” oraz od wielu lat pełni funkcję organisty w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łącku. Poprzez muzykę propaguje piękno kultury Sądeckiej w kraju i za granicą. Orkiestra, której członkiem jest Pan Jan wielokrotnie nawiązywała kontakty i prowadziła wymianę artystyczną z orkiestrami zagranicznymi. Takie kontakty, oprócz wspólnych koncertów, zaprezentowania własnego repertuaru, kultury i tradycji, dają też możliwości wymiany doświadczeń. Jednocześnie jest to doskonała forma promocji Sądecczyzny. W swoim repertuarze orkiestra posiada muzykę klasyczną, religijną i rozrywkową. W związku z tym Pan Jan Gorczowski wraz ze swoimi kolegami uświetnia uroczystości państwowe, kościelne jak i imprezy rozrywkowe. W swoim dorobku artystycznym poza nagrodami w wielu konkursach i festiwalach orkiestra może poszczycić się nagraniem płyt CD.
Jan Gorczowski przez swą postawę i pracę stał się wzorem do naśladowania dla licznej rzeszy młodych mieszkańców Sądecczyzny.

 

Rozalia Krystyna Jarząbek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 292/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Rozalia Krystyna Jarząbek w 1961 roku rozpoczęła swą pedagogiczną działalność w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu w filii w Krynicy-Zdroju. W latach 1968-1972 prowadziła wydział rytmiki w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu. Rozalia Krystyna Jarząbek jest nauczycielem fortepianu, rytmiki i kształcenia słuchu. Jako emerytowany nauczyciel prowadzi zajęcia rytmiczno-umuzykalniające w Ognisku Muzycznym działającym w Krynicy-Zdroju oraz prowadzi zespół wokalny „Kryniccy Seniorzy”. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym miasta. Od kilku lat działa w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krynicy-Zdroju. Organizując wycieczki, koncerty i spotkania integruje ludzi samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Za swą działalność pedagogiczną i społeczną została odznaczona licznymi nagrodami resortowymi m.in.: odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz Złotym Krzyżem Zasługi. W 1999 roku Rozalia Krystyna Jarząbek otrzymała Nagrodę Indywidualną II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce przyznaną przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W 2009 roku została odznaczona Złotym Herbem Krynicy Zdroju z okazji jubileuszu Państwowej Szkoły Muzycznej w Krynicy-Zdroju, otrzymała również Złote Jabłko Sądeckie od Starosty Nowosądeckiego.

 

Maria Karolska

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 293/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Maria Karolska jest od 40 lat aktywną działaczką Koła Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej, a od 6 lat pełni funkcję przewodniczącej Koła. Pani Maria zachęca do działalności społeczność lokalną i organizacje działające na terenie gminy. Z jej inicjatywy, przy finansowym wsparciu Urzędu Gminy w Grybowie, zostały uszyte i wyhaftowane regionalne stroje lachowskie dla dziecięcych zespołów regionalnych. Maria Karolska jest oddana kultywowaniu lokalnych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dowodem na to jest przygotowanie inscenizacji „Wesela Ptaszkowskiego” budzącego zachwyt i uznanie mieszkańców Ptaszkowej oraz turystów. Z wielkim zaangażowaniem włącza się w promowanie sportów obronnych i strzelectwa sportowego wśród społeczności lokalnej Ziemi Sądeckiej. Maria Karolska angażuje się w organizowanie imprez, zawodów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Intensywnie współpracuje z Klubem Ligi Obrony Kraju „Snajper” NEWAG SA. Nowy Sącz. Za swe dotychczasowe osiągnięcia i pracę społeczną została uhonorowana m.in.: Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim Starosty Nowosądeckiego, Honorową Odznaką za Wybitne Zasługi dla LOK, Złotym Medalem za Zasługi dla LOK, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Honorową Odznaką Przyjaciela Dzieci.

 

Bogusława Kłębczyk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 294/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Bogusława Kłębczyk jest osobą zasłużoną w dziedzinie oświaty i kultury, szczególnie kultury ludowej. Jest emerytowaną nauczycielką i długoletnią dyrektorką Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej. Przepracowała w zawodzie nauczycielskim 39 lat, w tym 21 jako dyrektor szkoły. Całym sercem oddana była szkole i dzieciom oraz regionowi. Przez lata czyniła starania o budowę szkoły. W tym celu organizowała czyny społeczne i w 1972 roku zakończyły się one oddaniem nowego budynku szkoły.
Aktywnie uczestniczyła w działaniach na rzecz rozwoju kultury gminy i regionu. Interesuje się kulturą ludową, ma szacunek do tradycji. Dba o zachowanie wartości ponadczasowych i pielęgnuje tradycje regionalne. Aktywnie włącza się w przygotowania uroczystości szkolnych, środowiskowych i gminnych.
Bogusława Kłębczyk założyła zespół śpiewaczy „Kamionczanki”, który prowadziła w latach 1978-1987. Wraz z zespołem wyjeżdżała na konkursy zdobywając czołowe miejsca. Kilkakrotnie uczestniczyła w Sabałowych Bajaniach w Poroninie, w przeglądach muzyków, instrumentów i śpiewaków ludowych w Krynicy oraz w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.
Za działalność pedagogiczną i społeczną była wielokrotnie nagradzana i odznaczana. Pani Bogusława cieszy się zaufaniem i uznaniem wśród mieszkańców gminy Kamionka Wielka.

 

Piotr Kruk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 295/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Piotr Kruk od 1975 roku pracował w Urzędzie Miasta i Gminy Muszyna, gdzie pełnił funkcję administratora gminnej kultury. Od 1978 roku był współorganizatorem Konfrontacji Ruchu Artystycznego Młodzieży, wydawcą czasopism przedstawiających dorobek artystyczny młodych twórców. Od lat działa w Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód organizując wymianę kulturalną i gospodarczą pomiędzy Sądecczyzną a krajami byłego ZSRR. W latach 1986-1995 był nowosądeckim korespondentem współpracującym z TVP. W tym czasie zrealizował ponad 500 materiałów i reportaży poświęconych Sądecczyźnie.
Piotr Kruk od 1996 roku aktywnie uczestniczy w pracach Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego organizując plenery i wystawy promujące Powiat Nowosądecki. Od 8 lat pracuje w Warszawie, mimo to aktywnie uczestniczy w pracach Klubu Ziemi Sądeckiej wspierając sądeckie inicjatywy w urzędach centralnych. Jako redaktor odpowiedzialny za promocję regionów w „Nowej Wsi Europejskiej” zapewnia stałą promocję naszego regionu w tym czasopiśmie. Jest inicjatorem akcji charytatywnych niosących pomoc mieszkańcom regionu poszkodowanym przez los. Jako kolekcjoner pamiątek z przeszłości, obdarował placówki muzealne eksponatami związanymi z historią regionu. Był wielokrotnie wyróżniany za pracę społeczną w licznych ogólnopolskich stowarzyszeniach.

 

Leszek Migrała

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 296/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Leszek Migrała jest znanym sądeckim historykiem oraz przewodniczącym Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział w Nowym Sączu. Jest także redaktorem naczelnym „Almanachu Sądeckiego” od początku istnienia pisma (1992 r.). W latach 2001-2004 był prezesem sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, a od 2007 roku sekretarzem Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”. Jest autorem wielu pionierskich publikacji historycznych, w tym m.in. monografii sądeckich świątyń i parafii: Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu, Parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu, Kościoła Kolejowego. W przededniu kanonizacji Św. Kingi opublikował także książkę „Stary Sącz i jego Księżna”.
Leszek Migrała wspiera licznymi artykułami, materiałami, biografiami i recenzjami wydawniczymi coroczne edycje „Rocznika Sądeckiego” wydał również monografię ratusza w Nowym Sączu i ulicy Jagiellońskiej od końca XIX w. do 1945 roku.
Jest współautorem książek „Nowy Sącz – Narwik”, i „100 lat sądeckich wodociągów”. To współorganizator konferencji naukowych, wystaw artystycznych i wieczorów literackich, miłośnik i znawca turystyki. Autor dzieła o historii turystyki na Sądecczyźnie: Od towarzystwa Turystycznego „Beskid” do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid” w Nowym Sączu 1906-2006.
Leszek Migrała opracował także monografię pt. „Polskie Towarzystwo Tatrzańskie” i „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Romana Nitribitta w Krynicy-Zdroju w latach 1924-2009” oraz „Koło PTTK im. Ryszarda Kosiby w latach 1955-2011”. Trudno byłoby badać dzieje Sądecczyzny bez sięgnięcia do bogatego dorobku literackiego Leszka Migrały.

 

Ksiądz Andrzej Mulka

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 297/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Ks. Andrzej Mulka urodził się w 1961 roku w Lipnicy Murowanej. Dzieciństwo spędził w miejscowości Rajbrot oddalonej około 50 kilometrów od Krakowa, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Dalszą edukację rozpoczął w Liceum Ogólnokształcącym w Bochni, które ukończył w 1980 roku. W 1986 roku, po ukończeniu Seminarium Duchownego w Tarnowie, przyjął święcenia kapłańskie z rąk Abpa Jerzego Ablewicza. Pierwszą parafią ks. Mulki była Pustynia koło Dębicy, a następnie Pasierbiec. Od 1991 roku pełni posługę duszpasterską w parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu, gdzie dał się poznać jako kapłan wielkiego serca, szczególnie zaangażowany w pracę z dziećmi.
Ks. Andrzej Mulka jest założycielem i Prezesem Wydawnictwa „Promyczek”, które wydaje liczne publikacje, a wśród nich miesięcznik dla dzieci „Promyczek Dobra”. Jest także założycielem i kierownikiem zespołu dziecięcego „Promyczki Dobra”. Jak sam podkreśla praca dla dzieci i z dziećmi to jego hobby. Zespół odniósł już wiele sukcesów zarówno w kraju jak i za granicą. „Promyczki Dobra” koncertowały między innymi w Watykanie z okazji imienin Jana Pawła II, w sali W. Lutosławskiego przy TVP, w sali Kongresowej, w Zamku Królewskim. Nagrania zespołu często goszczą na antenie wielu rozgłośni radiowych takich jak: Polskie Radio, Radio Maryja i wiele rozgłośni diecezjalnych. Zespół brał udział w programach TVP „Ziarno”, „Czasy”, „Między ziemią a niebem”, „Od przedszkola do Opola”, a także w programach telewizji Trwam.
Za liczne inicjatywy, które przynoszą dzieciom radość i pozwalają realizować ich marzenia w 2012 r. ks. Andrzej Mulka został odznaczony Orderem Uśmiechu. Jest to międzynarodowe odznaczenie, które przyznają same dzieci. Wśród Polaków odznaczonych tym zaszczytnym tytułem znajdują się między innymi: Jan Paweł II, ks. kardynał Franciszek Macharski, Anna Dymna, Zbigniew Religa i Irena Santor.

 

Maria i Czesław Olchawscy

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 298/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Państwo Maria i Czesław Olchawscy należą do wyróżniających się działaczy społecznych i samorządowych.
Maria Olchawska jest niestrudzoną działaczką na rzecz kultury ludowej. Poetką, autorką wierszy i felietonów gwarowych oraz scenariuszy widowisk obrzędowych związanych z folklorem, kulturą i obyczajami mieszkańców Ziemi Sądeckiej. Prowadzi kronikę, na kartach której zamieszcza wydarzenia z życia lokalnej społeczności. Jej aktywność jest również widoczna w innych sferach życia społecznego m.in.: cyklicznie organizuje dożynki, spotkania Koła Gospodyń. Wśród wielu działań organizowanych przez Panią Marię Olchawską należy wymienić współorganizowanie w czasie wakacji darmowych półkolonii dla dzieci z rodzin ubogich i wymagających pomocy. Maria Olchawska jest osobą, która poprzez swoją twórczość i działalność artystyczną oraz społeczną wrosła w barwny pejzaż kultury Ziemi Sądeckiej świadcząc o jej sile i żywotności.
Czesław Olchawski pełni funkcję sołtysa wsi Krużlowa Niżna, jest także radnym gminy od 1991 roku do chwili obecnej. Pan Czesław to świetny organizator prac społecznych, posiada niezwykłą umiejętność mobilizacji do działań dla dobra ogółu. Był zaangażowany w rozwój infrastruktury na terenie gminy, budowę wodociągu wiejskiego, jak również budowę boiska sportowego, z którego korzystają uczniowie szkoły oraz młodzież sąsiednich miejscowości. Czesław Olchawski w swojej pracy wspiera działalność OSP poprzez pomoc w zakupie sprzętu przeciwpożarowego, samochodu bojowego jak i rozbudowę remizy strażackiej i wiejskiego domu kultury.
Swoją postawą i pracą Państwo Olchawscy dają młodzieży przykład pracy społecznika. Ich życiową pasją jest kultywowanie zwyczajów i tradycji naszego regionu. Promują Krużlową na terenie gminy i powiatu.

 

Antoni Plechta

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 299/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Antoni Plechta jest nauczycielem śpiewu i muzyki, społecznym działaczem kultury. Od 1981 roku jest kierownikiem muzycznym Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Małe Łącko”. Zespół został założony w 1952 r. działa przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wilkowicza w Łącku prezentując żywiołowy folklor regionu łąckiego, ukazując jego oryginalność oraz swoisty urok poprzez dziecięce wykonanie. Jan Plechta w ciągu wieloletniej działalności rozwija u najmłodszych mieszkańców Łącka zamiłowanie do bogatego folkloru, pięknej muzyki i tańca regionu łąckiego. Młodzi adepci tańca ludowego po ukończeniu Szkoły Podstawowej w większości wstępują do Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Górale Łąccy”.
Antoni Plechta swoimi zdolnościami i wiedzą z zakresu muzyki chętnie dzieli się z młodym pokoleniem prowadząc zajęcia „Uczeń i Mistrz”. Bezinteresownie poświęca swój czas i rozbudza w łąckich dzieciach zamiłowanie do kultywowania tradycji. Mocno angażuje się w pracę z zespołem wyjeżdżając z nim i zdobywając wiele cennych nagród na festiwalach, przeglądach i konkursach muzycznych oraz folklorystycznych. Na przestrzeni lat Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe Łącko” pod kierownictwem Antoniego Plechty poszczycić się może niezliczoną ilością występów entuzjastycznie oklaskiwanych przez widownię Sądeczan, gości zagranicznych czy turystów. Dzięki jego ogromnej pracy i usilnym staraniom Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe Łącko” odniósł tak ogromny sukces na arenie lokalnej, krajowej i międzynarodowej, rozsławiając przy tym Sądecczyznę.

 

dr Kazimierz Solarz

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 300/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Dr Kazimierz Solarz pełni funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie. Studia polonistyczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1976. Władze uczelni zaproponowały mu podjęcie pracy w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego. Najpierw jako asystent a następnie adiunkt, Kazimierz Solarz prowadził zajęcia w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego w latach 1976-1993. W tym czasie, w różnych czasopismach specjalistycznych, ukazało się wiele jego publikacji z dziedziny językoznawstwa.
W roku 1985 ukończył przewód doktorancki i uzyskał tytuł naukowy doktora. Dalsza aktywność zawodowa i społeczna dr. Kazimierza Solarza związana jest z Grybowem i Ziemią Sądecką. W roku 1993 został dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie. Przystąpił do zmiany wizerunku szkoły zarówno od strony dydaktycznej jak i funkcjonalno-użytkowej. Zarządzana przez niego placówka od lat uzyskuje bardzo wysokie oceny w rankingu szkół ponadgimnazjalnych na terenie Województwa Małopolskiego.
Dr Kazimierz Solarz w uznaniu zasług dla rozwoju oświaty i wychowania w roku 2008 otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej.
Zauważalne efekty przynosi zaangażowanie obecnego dyrektora dr. Kazimierza Solarza w odnowienie budynku Liceum. W trakcie jego kadencji Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu wykonało wiele niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych. Na chwilę obecną zaawansowane są prace projektowe zmierzające do wybudowania nowego obiektu oświatowego, który w przyszłości w sposób kompleksowy, rozwiąże problemy lokalowe, z którymi boryka się ta szkoła.
Dr Kazimierz Solarz, to osoba, która w krótkim czasie uzyskała szacunek i uznanie mieszkańców. W roku 1998 wybrany został do Rady Miejskiej w Grybowie. Funkcje radnego pełnił do 2010 roku. W okresie od października 1998 do listopada 2006 r. radni powierzyli mu zaszczytny obowiązek Przewodniczącego Rady. W ciągu tych lat dr Solarz dał się poznać jako bardzo dobry organizator i animator życia kulturalnego ale także osoba, która dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego ziemi grybowskiej a tym samym Sądecczyzny. Jako animator życia kulturalnego był m.in. współorganizatorem Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, które odbyły się na terenie miasta w 2008 roku. Od 2000 r. jest członkiem Społecznego Komitetu Redakcyjnego gazety lokalnej „Kurier Grybowski”, w której prowadzi stałą rubrykę pn. „Rozważania filozoficzne”. Dr Kazimierz Solarz nadal chętnie wspiera działania miejscowego samorządu współorganizując przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i środowiskowym.

 

Ksiądz Ryszard Sorota

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 301/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Ks. proboszcz Ryszard Sorota urodził się 28 stycznia 1962 roku. Pochodzi z parafii p.w. św. Wawrzyńca w Wojniczu. Po ukończeniu Technikum Elektrycznego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku. Był wikariuszem w Muszynie, Tarnowie, Oleśnie oraz Krynicy-Zdroju. Na pierwsze probostwo został powołany w 2003 roku do parafii p.w. św. Feliksa w Niedzieliskach, jako jeden z najmłodszych proboszczów w diecezji. W 2006 roku, decyzją ks. Biskupa Wiktora Skworca, został mianowany proboszczem parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie.
W ciągu 6 lat probostwa w Grybowie ks. Ryszard Sorota dał się poznać jako znakomity duszpasterz i dobry gospodarz, a także osoba która w sposób szczególny dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Grybowskiej i Sądecczyzny. Dzięki swojej aktywności i licznym inicjatywom w sferze społecznej, kulturalnej i gospodarczej zyskał zaufanie i szacunek wielu środowisk.
Osobistym, a zarazem najważniejszym osiągnięciem ks. proboszcza jest nadanie Kościołowi w Grybowie statusu Bazyliki Mniejszej. Starania w tym zakresie ks. Ryszard Sorota podjął z uwagi na szczególny kult, którym w Grybowie otoczony jest łaskami słynący obraz Matki Bożej Przedziwnej. To dzięki jego staraniom i olbrzymim pokładom pracy w dniu 15 października 2011 roku Episkopat Polski przyjął pozytywne stanowisko w sprawie przyznania przez Papieża Benedykta XVI statusu Bazyliki Mniejszej dla grybowskiej świątyni. Uroczystości związane z nadaniem tytułu odbyły się 20 kwietnia 2013 roku.
Na uwagę zasługują także jego osiągnięcia w dziedzinie renowacji zabytkowych obiektów parafialnych oraz sprawnego mecenatu nad rozwojem i promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego. Swoją posługę rozpoczął od zainicjowania i przeprowadzenia remontu zabytkowego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie. Remont zakończył się w 2012 roku, po trwających 6 lat, wieloetapowych i wymagających wielu opinii i uzgodnień pracach. Za szczególną dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego oraz kompleksowe odrestaurowanie kościoła, ks. Sorota w 2010 r. został nominowany do nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków w konkursie „Zabytek zadbany”.
W 2012 roku zainicjował prace remontowe najstarszego zabytku na terenie Grybowa, pochodzącej z 1699 roku modrzewiowej plebanii, w której obecnie mieści się Muzeum Parafialne. Kolejnym przedsięwzięciem inwestycyjnym ks. Ryszarda Soroty była budowa Centrum Duszpasterstwa-Zakonnego, w którym obecnie mają siedzibę siostry ze Zgromadzenia SS Felicjanek oraz rożne formacje duszpasterskie.
Ks. Ryszard Sorota był współorganizatorem Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Aktywnie współpracuje przy organizacji wystaw okolicznościowych, wspiera prace badawcze dotyczące kultury i historii Grybowa. Zainicjował Parafialny Przegląd Grup Jasełkowych. Jest także współorganizatorem dożynek parafialnych. Jego najważniejszym osiągnięciem jest zapewnienie kontynuacji działalności Muzeum Parafialnego, wyposażenie go w zabytki piśmiennicze kultury żydowskiej, prawosławnej i polskiej oraz zabytki materialne okolicznych kościołów, cerkwi i synagog.

 

Danuta Sułkowska

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 302/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Danuta Sułkowska jest emerytowanym pedagogiem – polonistą. Od dwudziestu lat swą pracą i zaangażowaniem wywiera ogromny wpływ na środowisko literackie Sądecczyzny. Jest członkiem Związku Literatów Polskich Oddział w Krakowie i działa tam w Zarządzie. Jest cenionym krytykiem literackim, publikuje na łamach ogólnopolskiego czasopisma „Akant”. Danuta Sułkowska jest także recenzentem i redaktorem wielu tomików wierszy. Skupia wokół siebie twórców i poetów sądeckich. Znana jest w kręgach bibliotekarzy Powiatu Nowosądeckiego, gdzie prowadzi autorskie spotkania z czytelnikami. Jest cenioną jurorką w konkursach literackich, a także pomysłodawczynią ogólnopolskiego konkursu literackiego „O Wawrzyn Sądecczyzny”.
W środowisku starosądeckim aktywnie działa na rzecz promocji miasta, dbając o jego historię i wizerunek. Jest autorką licznych artykułów w lokalnych czasopismach m.in.: „Z Grodu Kingi” i „Kurierze Starosądeckim”, w których opisuje wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie miasta.
Danuta Sułkowska sprawia, że Sądecczyzna jest znana w Polsce i za granicą, a jej walory na zawsze pozostaną uwiecznione w strofach wierszy.

 

Tadeusz Szewczyk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 303/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Tadeusz Szewczyk jest społecznikiem oddanym idei Małych Ojczyzn. Swój pierwszy zakład rzemieślniczy otworzył w marcu 1986 roku. Jest znakomitym fachowcem, wychowawcą młodzieży, działaczem samorządu gospodarczego.
Tadeusz Szewczyk jest ambasadorem rzemiosła sądeckiego i reprezentantem jego interesów na forum ogólnokrajowym. To człowiek niezwykłej dobroci, prawości i skromności, o wielu zainteresowaniach i pasjach. Działa na rzecz społeczności lokalnej. Jest członkiem Zarządu Centrum Pielgrzymowania im. Św. Kingi w Starym Sączu.
Przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Dwukrotnie sprawował funkcję Podstarszego Cechu (w latach 1998-2002 i 2002-2005). Obecnie jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Cechu. Przez dwie kadencje pełnił funkcję zastępcy Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Obecnie pełni funkcję prezesa tej Izby. Tadeusz Szewczyk wchodzi w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia dla Powiatu Nowosądeckiego, jest również członkiem Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego oraz Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.
Jest działaczem sportowym, od 2009 roku – członkiem Komisji Rewizyjnej MKS „Sandecja”, a od 6 marca br. wiceprezesem tego klubu piłkarskiego. Pełni funkcję członka Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Od początku prowadzenia swojej działalności gospodarczej nie szczędzi czasu i energii na szkolenia młodych adeptów rzemiosła w branży budowlanej. Jest również inicjatorem powstania Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krynicy-Zdroju, która działa pod okiem nowosądeckiej Izby Rzemieślniczej.
Pan Tadeusz Szewczyk został uhonorowany licznymi tytułami m.in.: „Zasłużony dla Miasta i Gminy Stary Sącz”, Złotą Odznaką Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Honorową Odznaką Rzemiosła Związku Rzemiosła Polskiego, Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego Związku Rzemiosła Polskiego, Statuetką „Zasłużony dla Rzemiosła Nowosądeckiego”, Statuetką „Za zasługi dla szkolenia w rzemiośle” oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Henryk Szost

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 304/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Henryk Szost jest lekkoatletą specjalizującym się w biegach długodystansowych. Karierę sportową rozpoczął od biegów narciarskich, później startował w biegach górskich i ulicznych. Zadebiutował na dystansie maratońskim w 2007 roku w Dębnie zostając wicemistrzem Polski. Rok później na tej samej trasie zdobył złoto. W 2008 roku wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, a w 2012 na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie.
Henryk Szost w 2010 roku zdobył także złoty medal Mistrzostw Świata Wojskowych w maratonie. Został wybrany lekkoatletą października 2011 roku w plebiscycie European Athletics po uzyskaniu w maratonie we Frankfurcie nad Menem czasu 2.09:39 s. W marcu 2012 roku w Otsu podczas maratonu Lake Biwa uzyskał wynik 2.07:39 s. poprawiając dziesięcioletni rekord Polski na tym dystansie. Na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie zajął dziewiąte miejsce – najlepsze z Europejczyków.
Henryk Szost jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski Seniorów, ma w dorobku cztery złote medale, sześć srebrnych oraz jeden brązowy.
Jest żołnierzem Wojska Polskiego w stopniu starszego szeregowego w Zespole Sportowym Sił Powietrznych w Poznaniu.

 

Joanna Złotnicka

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 305/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Janina Złotnicka jest dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju. Placówka prowadzona przez nią jest w pełni nowoczesną jednostką edukacyjną. Pani dyrektor dba o zapewnienie jak najlepszych warunków nauczania poszerzając bazę lokalową i wyposażając szkołę w nowoczesny sprzęt.
Szkoła, której dyrektorem jest Janina Złotnicka należy do Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Małopolskiej Izby Hotelarskiej, Stowarzyszenia Krynickiej Organizacji Turystycznej – ściśle z nimi współpracując. W placówce działa wiele kół zainteresowań, w tym koła artystyczne. Uczniowie swoimi występami uświetniają imprezy okolicznościowe oraz zasilają szeregi Krynickiego Stowarzyszenia Twórców w Galerii „Pod Kasztanem”.
Z inicjatywy Pani dyrektor, przy szkole powstała pełnowymiarowa hala sportowa, w której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, sportowe zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, a także zawody o randze krajowej i międzynarodowej. Janina Złotnicka jako wychowawca młodego pokolenia, dzięki posiadanym cechom, stworzyła w szkole atmosferę życzliwości, zrozumienia i tolerancji. Uczniowie mogą pochwalić się licznymi osiągnięciami sportowymi, osiągają też wysokie wyniki w nauce, startując w konkursach i olimpiadach. Wielu z nich uzyskało stypendia Prezesa Rady Ministrów, było laureatami i finalistami olimpiad. Placówka współpracuje ze szkołami w Polsce i za granicą. Szkoła brała udział w międzynarodowym Programie „Pryzmat”, w którym uczestniczą placówki z Grecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Bułgarii, Słowacji, Turcji. Realizacja tego programu stanowi wspaniałą promocję Sądecczyzny w Europie. Janina Złotnicka stale aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym Sądecczyzny.

 

Lucyna Zygmunt

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 306/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

Uzasadnienie:
Lucyna Zygmunt jest nauczycielem wychowania fizycznego z 26-letnim doświadczeniem zawodowym. Od 1 września 1999 roku pełni funkcję dyrektora Gimnazjum Nr 5 im. Św. Kingi w Nowym Sączu. Jej praca zaowocowała wieloma sukcesami sportowymi. Na szczególną uwagę zasługują sukcesy odnoszone przez młodzież w piłce ręcznej. W 1999 roku powołała do życia Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”, a w 2011 roku dołączono do niego Miejski Klub Sportowy „Beskid” i w ten sposób powstał Miejski Klub Sportowy „OLIMPIA-BESKID-GÓR-STAL-NOWY SĄCZ”. W 2009 roku Lucyna Zygmunt została powołana przez Polski Związek Piłki Ręcznej do prowadzenia drużyny Kadry Małopolskiej.
Szkoła, w której jest dyrektorem, osiąga wysokie wyniki nauczania, posiada certyfikat „Bezpiecznej Szkoły” przyznany przez Wojewódzką Komendę Policji. Lucyna Zygmunt stale współpracuje z samorządami, rodzicami, uczniami oraz środowiskiem lokalnym i parafią Matki Boskiej Niepokalanej w Nowym Sączu w celu rozwoju szkoły, a także pozyskania funduszy dla uczniów zdolnych i znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.
Kadra pedagogiczna pod kierunkiem Pani Dyrektor podejmuje się wielu wyzwań i przedsięwzięć. W szkole przeprowadzony jest co roku m.in.: Małopolski Konkurs z Języka Polskiego, matematyki, biologii, historii dla gimnazjalistów, konkursy międzygimnazjalne oraz Festiwal Piosenki Międzynarodowej i Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny. Utrzymywane są również kontakty ze szkołami z Ukrainy, Węgier, Szwecji, Anglii i Niemiec.
Lucyna Zygmunt jest pomysłodawcą i organizatorem największej na terenie Powiatu Nowosądeckiego plenerowej Drogi Krzyżowej w Piątkowej, organizuje też coroczne obozy letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży z gminy Chełmiec.
W pracy na rzecz społeczności lokalnej cechuje ją obiektywizm, życzliwość, chęć niesienia pomocy, fachowość oraz rzeczowość w udzielaniu wskazówek. Za swoją bezinteresowną pracę otrzymała liczne nagrody m.in.: tytuł: „Sądeczanina Roku 2012”, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty, Nagrodę Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Medal KEN oraz Srebrny Krzyż Zasługi.