Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2004

Krzysztof Bieryt

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 188/XX/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2004 r.

Uzasadnienie:
Krzysztof Bieryt jest wybitnym kajakarzem nowosądeckim. Jego kariera sportowa rozpoczęła się w 1992 r., kiedy podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Norwegii wywalczył zloty medal w slalomie kajakarzy górskich w konkurencji kanadyjek jedynek (C1). Później, już jako senior, w 1992 r. wywalczył Mistrzostwo Świata w Barcelonie. Wśród jego licznych osiągnięć najważniejszymi są: 4 miejsce w Pucharze Świata w Kajakarstwie Górskim w 2001 r., 11 miejsce na Olimpiadzie w Sidney w 2000 r. oraz wiele tytułów Mistrza Polski. Tegorocznym jego największym sukcesem jest srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Skopje. Przez swoje sukcesy sportowe skutecznie promuje Sądecczyznę w kraju i za granicą.

 

Andrzej Gacek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 187/XX/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2004 r.

Uzasadnienie:
Andrzej Gacek od roku 1974 jest zawodnikiem i działaczem Ludowych Zespołów Sportowych. Jest założycielem Muszyńskiego Klubu Narciarskiego, w którym obecnie działa. Skutecznie zabiega o środki finansowe na działalność Klubu. Często występuje w roli zarówno trenera jak i sponsora. W swojej długoletniej karierze trenerskiej przede wszystkim szkolił dzieci i młodzież. Efekty pracy Andrzeja Gacka przekładają się na liczne medale zdobyte przez wychowanków na mistrzostwach świata, Europy i Polski w dyscyplinach: narciarstwo biegowe oraz biegi górskie.

 

Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 185/XX/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2004 r.

Uzasadnienie:
Grupa Krynicka GOPR powstała w 1952 roku jako jedna z trzech pierwszych Grup w ramach struktur GOPR. Obejmuje swoim działaniem rozległy teren Beskidu Sądeckiego z jego pasmami Radziejowej i Jaworzyny, zachodnią, najwyższą częścią Beskidu Niskiego oraz pograniczne pasmo Zimnego i Dubnego. Jest to powierzchnia około 2011 km2 na długości 150 km głównego szlaku beskidzkiego. Obecnie, zabezpieczając opisany teren, działa w Grupie 171 ratowników ochotników i 72 kandydatów na ratowników oraz 7 ratowników etatowych, koordynujących działalność ratowniczą i szkoleniową. Ratownicy skupieni są w pięciu sekcjach operacyjnych umiejscowionych w Krynicy-Zdroju, Gorlicach, Nowym Sączu, Starym Sączu i Piwnicznej-Zdroju. W okresie sezonu zimowego ratownicy Grupy Krynickiej zabezpieczają stacje narciarskie w Jaworzynie Krynickiej, Wierchomli, Suchej Dolinie, Magurze Małastowskiej oraz wiele innych miejsc o dużym nasileniu ruchu narciarskiego. Corocznie ratownicy przeprowadzają około 700 akcji i interwencji, w tym wiele wypraw ratunkowych. Poza działalnością polegającą na niesieniu pomocy ludziom w górach, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganiu wypadkom w górach oraz ochronie środowiska górskiego, ratownicy zajmują się propagowaniem szeroko pojętej profilaktyki bezpieczeństwa w górach, między innymi poprzez: organizację pokazów ratownictwa, spotkania z młodzieżą, współpracę z mediami w zakresie informacji o warunkach pogodowych i stanie szlaków turystycznych.

 

Klub Sportowy „START”

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 186/XX/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2004 r.

Uzasadnienie:
Klub Sportowy „Start” w Nowym Sączu. Spółdzielczy Klub Sportowy powstał w Nowym Sączu 16 kwietnia 1953 r. Od początku lat 60 zawodnicy klubu wygrywają większość zawodów, zarówno w punktacji drużynowej, jak i indywidualnej. W „Starcie” jako jedynym klubie sądeckim uprawiano kolarstwo (1976-86). Była też sekcja siatkówki, żeglarska, lekkoatletyczna. Klub Sportowy „Start” jest współorganizatorem budowy sztucznego toru kajakowego na Dunajcu. Jest propagatorem kajakarstwa górskiego oraz organizatorem wielu imprez o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, m.in. Mistrzostw Świata Juniorów w Kajakarstwie Górskim, Mistrzostw Europy w Kajakarstwie Górskim. „Start” prowadzi działalność na rzecz usportowienia osób niepełnosprawnych, klubowi narciarze-inwalidzi uczestniczyli i zdobywali medale w paraolimpiadach zimowych. Najważniejsze osiągnięcia sportowe w historii Klubu: 488 złotych medali Mistrzostw Polski 6 złotych medali Mistrzostw Europy, 525 srebrnych medali Mistrzostw Polski 5 srebrnych medali Mistrzostw Europy, 545 brązowych medali Mistrzostw Polski 4 brązowe medale Mistrzostw Europy, 6 złotych medali Mistrzostw Świata 12 Pucharów Polski, 13 srebrnych medali Mistrzostw Świata 5 Pucharów Świata, 10 brązowych medali Mistrzostw Świata. Starty w Igrzyskach Olimpijskich w Monachium 1972 – czterech reprezentantów, w Barcelonie 1992 – jeden reprezentant, w Sydney 2000 – jeden reprezentant.

 

Roman Kluska

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 185/XX/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2004 r.

Uzasadnienie:
Roman Kluska ukończył cybernetykę na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Po studiach pracował w Sądeckich Zakładach Naprawy Autobusów, awansując szybko na stanowisko z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych. W 1988 r. założył firmę „Optimus”, której był wieloletnim Prezesem. Obecnie jest Prezesem Rad Nadzorczych spółek „Polskie Telmedia” S.A., Powszechnej Agencji Informacyjnej oraz Członkiem Krajowej Izby Elektroniki. Posiada wyróżnienia i tytuły honorowe m.in. Polskiej Kapituły Biznesu i tygodnika „Polityka”, a w 1997 r. został Menedżerem Roku w rankingu „Financial Times”. Jako Prezes „Małopolsko-Podkarpackiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Obszarów Wiejskich” podjął inicjatywę starania się o pozyskanie środków dla małych gospodarstw rolnych. Był pomysłodawcą tzw. Programu „OWCA” powstrzymującego degradację i wspomagającego rozwój sądeckiej wsi. Dzięki jego działalności Sądecczyzna wzbogaciła się o kilkaset miejsc pracy. Wydawnictwo „Prodox” należące do Pana Kluski regularnie wspiera instytucje publiczne: szkoły, ośrodki pomocy społecznej, domy spokojnej starości, więzienia i szpitale. Przekazuje także znaczne środki finansowe na wspieranie budownictwa sakralnego oraz obiekty przeznaczone na potrzeby opieki społecznej.

 

Ks. Alfred Kurek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 177/XX/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2004 r

Uzasadnienie:
Ksiądz Alfred Kurek w 1971r. został mianowany Wikariuszem w Parafii pod wezwaniem Św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu. Od roku 1986 piastuje funkcję Proboszcza tej Parafii. Był inicjatorem wielu inwestycji m. in renowacji kaplicy Św. Rocha, odrestaurowania XIV Stacji Drogi Krzyżowej oraz siedmiu barokowych ołtarzy w Kościele Parafialnym, remontu Kaplicy Św. Floriana i Przemienienia Pańskiego. Ks. Alfred Kurek został wyróżniony za ogół działań na rzecz ochrony zabytków sakralnych i dóbr kultury regionu przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Zawsze dbał o rozwój gospodarczy i kulturalny Starego Sącza i okolic. Nigdy nie pozostawał obojętny na ludzką krzywdę. W 1999 roku przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu. Obecnie jest przewodniczącym Stowarzyszenia Sądeckie Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II.

 

Franciszek Kurzeja

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 182/XX/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2004 r.

Uzasadnienie:
Franciszek Kurzeja to wielki promotor kultury i folkloru łąckiego. Jeden z pierwszych organizatorów i twórców Święta Kwitnącej Jabłoni. W latach powojennych prymista kapeli towarzyszącej Zespołowi Regionalnemu „Górale Łąccy”. Ambasador kultury ludowej Sądecczyzny w krajowych i zagranicznych występach. Skrzypek samouk, który swoim talentem muzycznym i umiejętnościami zadziwia wszystkich. Laureat wielu indywidualnych nagród na festiwalach i przeglądach. Wielokrotnie był doceniany m.in. przez ministra kultury czy wojewodę nowosądeckiego. Dzięki jego niezwykłej osobowości i wieloletniej pracy kilka pokoleń młodych ludzi nauczyło się miłości do swej małej ojczyzny – Sądecczyzny.

 

Ks. Czesław Litak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 184/XX/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2004 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Czesław Litak jest Proboszczem Parafii NMP Częstochowskiej w Gaboniu od 1984 roku. Od 1985 roku rozpoczął organizowanie uroczystości patriotyczno- religijnych w rocznicę bitwy pod Monte Cassino, które z czasem przybrały ponadlokalny charakter. Obecnie biorą w nich udział kombatanci, przedstawiciele krajowych władz wojskowych oraz przedstawiciele samorządów lokalnych, powiatowych i wojewódzkich. Ksiądz Czesław Litak jest także organizatorem corocznych koncertów o charakterze patriotyczno-religijnym i kolędowych w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego oraz Orkiestry „Victoria” z Warszawy. Prowadzi także działalność charytatywną, pomagając dzieciom niepełnosprawnym, współpracując w tym zakresie z różnymi podmiotami, w tym także z Fundacją Prometeusz Pro Publico Bono, działającą pod patronatem Wojewody Małopolskiego. Działania księdza Czesława Litaka mają charakter ponadlokalny, jest on osobą znaną i cenioną przez różne środowiska Sądecczyzny.

 

Ks. Henryk Ostach

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 180/XX/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2004 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz dr Henryk Ostach jest inicjatorem ruchu społeczno-gospodarczego na rzecz rozwoju pszczelarstwa w Polsce. Przez 3 kadencje pełnił funkcję Prezesa Polskiego Związku Pszczelarstwa, obecnie jest honorowym prezydentem Związku. W czasie pełnienia tej funkcji organizował międzynarodowe sympozja i kongresy, które wpłynęły na rozwój pszczelarstwa w naszym kraju. Jest pomysłodawcą i wykonawcą Domu Pszczelarza w Kamiannej. Z inicjatywy ks. dr Henryka Ostacha w Kamiannej zapoczątkowano apiterapię prowadzoną przez naukowców i lekarzy medycyny różnych specjalności. Dzięki jego działaniom Kamianna, wieś w powiecie nowosądeckim, stała się ogólnopolskim ośrodkiem pszczelarstwa. Dzięki zaangażowaniu ks. dr Henryka Ostacha podjęto wiele społecznych przedsięwzięć mających na celu rozwój Kamiannej oraz poprawę warunków życia jej mieszkańców. Ksiądz dr Henryk Ostach jest założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamiannej. Z jego inicjatywy wybudowano także Dom Strażaka w tej miejscowości.

 

Spółdzielnia Pracy Przemysłu Spożywczego „POSTĘP”

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 178/XX/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2004 r.

Uzasadnienie:
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Spożywczego „Postęp” od początku lat 90-tych, wykorzystując nowe wzorce żywienia oraz modę na zdrową żywność, rozpoczęła modernizację Zakładu Eksploatacji Wody Mineralnej w Muszynie. Wkrótce walory wody mineralnej „Muszynianka” zostały docenione przez szerokie grono konsumentów, co pozwoliło jej na opanowanie dużej części krajowego rynku wód mineralnych. Wyjście z ofertą do konsumentów zagranicznych spowodowało umocnienie pozycji „Muszynianki” jako jednego z kilku czołowych krajowych producentów wód mineralnych. Spółdzielnia otrzymała wiele wyróżnień i medali na krajowych i międzynarodowych targach spożywczych m. in.: Złoty Medal na Targach w Nowym Jorku oraz znak „Najwyższa Jakość Małopolski”. Spółdzielnia prowadzi także działalność charytatywną. Z jej pomocy finansowej korzysta wiele klubów sportowych, domów dziecka i innych instytucji publicznych. Podczas powodzi w 2002 roku przekazała Społecznemu Komitetowi „Pomoc dla powodzian” 80 tys. złotych na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Sądecczyzny. Spółdzielnia jest także współorganizatorem akcji „Bezpieczne wakacje” polegającej na organizowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży, zmniejszając tym samym ryzyko wypadków drogowych podczas wakacji. Obecnie wspiera działalność Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego poprzez zakup karetki z napędem na cztery koła za 220 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że ta prężnie rozwijająca się firma przynosi satysfakcję klientom oraz liczne miejsca pracy dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego.

 

Michalina Wojtas

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 186/XX/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2004 r.

Uzasadnienie:
Michalina Wojtas przez wiele lat była zaangażowana w upowszechnianie kultury ludowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Od wczesnej młodości tańczyła w różnych zespołach regionalnych, najdłużej była związana z sądeckim zespołem „Sądeczanie”, który pod jej kierownictwem zdobył wiele nagród i wyróżnień. Następnie została instruktorem zespołu regionalnego „Lachy”, który może się poszczycić 45-leciem nieprzerwanej pracy artystycznej. Na szczególną uwagę zasługuje bezinteresowna praca społeczna Michaliny Wojtas. W latach 1985-1988 pełniła społecznie obowiązki kierownika trzyletniego Studium Folklorystycznego dla instruktorów zespołów regionalnych. Dzięki skrupulatnej pracy archiwizacyjnej Michalina Wojtas stworzyła niezwykle dokładne zbiory muzyczno-taneczne działu kultury ludowej Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.

 

Bronisława Zimowska

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 179/XX/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2004 r.

Uzasadnienie:
Bronisława Zimowska jest osobą, która zasłużyła się kultywowaniem pięknej tradycji regionu Lachów Podegrodzkich. Umiłowanie do regionu i kultury ludowej oraz posiadaną wiedzę na temat zwyczajów i obrzędów ludowych oraz gwary lachów podegrodzkich bardzo chętnie przekazywała i przekazuje młodym pokoleniom, przez co w sposób szczególny przyczynia się do podtrzymywania zanikającej, a tak pięknej tradycji ludowej. Od 1937 roku do dnia dzisiejszego jest członkiem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Podegrodzie”, pomaga w tworzeniu programów artystycznych, jest również czynną tancerką zespołu. Za swoją działalność zdobyła wiele nagród i wyróżnień na terenie Polski, a także wielu krajów Europy. Od lat współpracuje z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu i Sądeckim Parkiem Etnograficznym poprzez organizowanie różnego rodzaju wystaw ludowych, pokazów kolędniczych, zwyczajów i obrzędów. Jest autorką wielu scenariuszy do przedstawień ludowych oraz współtwórcą dokumentalnego filmu folklorystycznego „Wiązowiny”.

 

Paweł Zygmunt

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 183/XX/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2004 r.

Uzasadnienie:
Paweł Zygmunt ukończył Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Jest reprezentantem Klubu K.S. „ERBET Nowy Sącz – Krynica” w łyżwiarstwie szybkim. Należy do ścisłej czołówki reprezentantów tej dyscypliny sportu w Polsce i na świecie. Do największych Jego osiągnięć sportowych należy zaliczyć: Brązowy medal –Mistrzostwa Europy HEREENVEEN 2003 na dystansie 5000m., Brązowy medal - Mistrzostwa Świata HEREENVEEN 2002 na dystansie 10000 m., Srebrny medal – Mistrzostwa Europy ERFURT 2002 na dystansie 10000 m., Brązowy medal – Puchar Świata HAGA 2001 na dystansie 10000 m., Olimpijczyk – LiLLAHAMMER 1994, NAGANO 1998, SALT LAKE CITY 2002, 40-krotny Mistrz Polski na dystansach 1000 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 10000 m i wieloboju łyżwiarskim, Rekordzista Polski na dystansach 1500 m, 3000 m, 5000 m, 10000 m i wieloboju łyżwiarskim. Ponadto Paweł Zygmunt jest nie tylko wzorem sportowca i propagatora zdrowego stylu życia, ale także organizatorem wielu charytatywnych przedsięwzięć na Sądecczyźnie, wspierających ludzi najsłabszych i dotkniętych przez los. Swoimi działaniami promuje nasz powiat w Polsce i na świecie.