Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2011

Jan Dziedziak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 84 / VII / 2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie:
Pan Jan Dziedziak urodził się w Białej Wyżnej koło Grybowa, gdzie ukończył Szkołę Podstawową. Gimnazjum i Technikum Mechaniczne ukończył w Chorzowie, pracując jednocześnie w chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych. Po odbyciu służby wojskowej w Przemyślu podjął pracę zawodową w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Podegrodziu, z którym związał swoje życie zawodowe i społeczne. Głównym polem jego działalności społecznej od 1956 roku był sport i praca organizacyjna związana z otworzeniem i funkcjonowaniem Ludowego Zespołu Sportowego „Gród” Podegrodzie. W latach 1956-1968 był czynnym zawodnikiem, a w latach 1959-2010 pełnił funkcję Prezesa Klubu. Przez lata rozwijał bazę materialną Grodu, przeprowadził trzykrotną przebudowę boiska sportowego, zaliczanego do najlepszych tego typu na Sądecczyźnie. Pan Jan Dziedziak za pracę społeczną, której poświęcił całe swoje dojrzałe życie, otrzymał odznaczenia państwowe i sportowe: Srebrny Krzyż Zasługi (1984 rok), Srebrny Medal Krakowskiego Okręgu Piłki Nożnej (2002 rok), Złotą Odznakę Zrzeszenia Ludowe Kluby Sportowe (2002 rok), Złotą Odznakę Honorową PZPN (2005 rok), Złoty Krzyż Zasługi (2005 rok).

 

Józef Fiut

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 85 / VII / 2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie:
Pan Józef Fiut od 23 lat pełni funkcję prezesa Klubu LOK-u „Snajper” sądeckiego Newagu. Niestrudzony propagator strzelectwa i sportów obronnych. Aktywnie uczestniczy w organizacji wielu zawodów sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Od 10 lat ściśle współpracuje z Parafialnym Klubem Sportowym „Jaworze” w Ptaszkowej. W tym okresie inicjował cykl imprez dla różnych środowisk grup wiekowych, w tym: „Żegnamy lato, witamy jesień”, „Majówka pod Jaworem”, „Zintegrowana Zimowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży”. Dzieci specjalnej troski mają w nim wielkiego przyjaciela. Pan Józef Fiut od 20 lat współpracuje z nowosądeckim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Organizuje dla wychowanków tegoż ośrodka m.in. zajęcia na strzelnicy, które są nie tylko prawdziwą frajdą ale i doskonałą rehabilitacją manualno-ruchową oraz wzrokową. Pan Józef Fiut był wielokrotnie nagradzany i odznaczany m.in.: Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Jabłkiem Sądeckim, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, medalem im. dra H. Jordana za upowszechnienie kultury i promocji zdrowego życia wśród młodzieży oraz Srebrny Medal za zasługi w Ochronie Pomników Walk i Męczeństwa. Posiada również Złotą Honorową Odznakę „Za Zasługi TKKF”, oraz Honorową Odznakę „Przyjaciel Dzieci”, oraz honorowy tytuł „Przyjaciel Dziecka Niepełnosprawnego”. W 2007 roku otrzymał tytuł „Wicesądeczanina Roku”, a w 2009 roku został nominowany do statuetki „Ziarnko Gorczycy” za zapał i wrażliwość na potrzeby innych.

 

Tadeusz Frączek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 86 / VII / 2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie:
Tadeusz Frączek – ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w SPZOZ im dra J. Dietla w Krynicy-Zdroju. Doktor Tadeusz Frączek jest znany na Sądecczyźnie jako jeden z najlepszych fachowców w dziedzinie chirurgii, ale też jako lekarz, który swoim optymizmem i chęcią niesienia pomocy zjednał sobie całe rzesze pacjentów. Oprócz tego aktywnie pracuje na rzecz lokalnej społeczności, przez jedną kadencję był radnym gminy Krynica-Zdrój (1998-2002) oraz radnym Powiatu Nowosądeckiego II i III Kadencji. Za cel stawiał sobie usprawnienie służby zdrowia, rozwój krynickiego szpitala oraz turystyki w Powiecie Nowosądeckim. Jako lekarz stara się pomagać każdemu potrzebującemu, służąc swoją wiedzą i umiejętnościami. Jest ceniony nie tylko przez mieszkańców Sądecczyzny, ale też przez rzesze narciarzy, którzy w sezonie zimowym korzystają z jego pomocy. Dr Tadeusz Frączek to osoba, która swoją zawodową i społeczną posługą zasłużyła na wdzięczność i docenienie.

 

Władysław Jarząb

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 87 / VII / 2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie:
Pan Władysław Jarząb od 2003 roku pełni funkcję Prezesa reaktywowanego w 2003 roku LKS „Łęka” w Łęce. Kieruje klubem, który występuje w rozgrywkach mistrzowskich klasy „A” seniorów oraz dwóch drużyn młodzieżowych. Pan Władysław Jarząb organizuje pracę w klubie i zaplecze finansowe jego funkcjonowania. Pomimo prowadzenia własnej działalności gospodarczej, znajduje czas na wzorowe przewodniczenie klubem piłkarskim, co w obecnej sytuacji gospodarczej jest bardzo trudne. Zaangażowanie, odpowiedzialność, koleżeńskość, zrozumienie i zdyscyplinowanie pozwalają mu na właściwą realizację zamierzeń. Dzięki staraniom Pana Władysława Jarząba rozpoczęto działania na rzecz budowy nowego obiektu piłkarskiego, który po trzech latach oddano do użytku o wraz z zapleczem socjalnym i miejscem do pracy klubowej. Pan Władysław Jarząb jest osobą, która przyczyniła się do rozwoju naszego regionu, za co został wyróżniony i odznaczony: Honorową Odznaką OZPN Nowy Sącz, Zasłużony Działacz LZS, Brązową Odznaką MZPN oraz został odznaczony Jubileuszowym Medalem 90-lecia MZPN.

 

Benedykt Kafel

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 88 /VII / 2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie:
Pan Benedykt Kafel jest etnografem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów w 1976 roku podjął pracę w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. W 1979 roku zorganizował w tej instytucji dział folkloru i sztuki ludowej, którym kierował do 2003 roku. Pod jego kierownictwem grono specjalistów z zakresu różnych dziedzin kultury ludowej zebrało duży materiał dokumentacyjny: ok. 800 wywiadów terenowych, ok. 1000 godzin nagrań magnetofonowych muzyki ludowej, ponad 2000 godzin nagrań video różnych elementów kultury ludowej oraz ponad 40000 zdjęć o tematyce ludowej sztuki i folkloru. Prowadził ponadto działalność animacyjno-organizacyjną, edukacyjną i konsultacyjną. Pan Benedykt Kafel od ponad 30 lat zasiada jako ekspert w komisjach artystycznych, przedsięwzięciach kulturalnych o skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jest m.in. członkiem następujących stowarzyszeń i organizacji: Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Rady Ekspertów Sekcji Polskiej Międzynarodowej Organizacji CIOFF, ponadto zasiadał w Radzie Ekspertów polskiego Towarzystwa Etnochoreologicznego w Warszawie, Radzie Ekspertów ds. Kultury Ludowej przy Ministrze Kultury i Sztuki oraz Radzie Artystycznej „Sceny Ludowej”. Był jednym ze współorganizatorów i przewodniczącym NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Za swoją działalność pan Benedykt Kafel był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany nagrodami państwowymi, regionalnymi, resortowymi takimi jak: Brązowy Krzyż Zasługi (1987 r.), Zasłużony Działacz Kultury (1981 r.), Złota Odznaka „Zasłużony dla Ziemi Limanowskiej” (1984 r.) Medal im. J. Cierniaka oraz Nagrodą im. Oskara Kolberga (2008 r.).

 

Maria Lebdowicz

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 89 / VII / 2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie:
Pani Maria Lebdowicz jest polonistką, przez 32 lata pracowała jako nauczyciel. Jest inicjatorką wielu przedsięwzięć kulturalnych, prowadziła m.in. zespół teatralno-recytatorski. Wpajała młodzieży umiłowanie do wędrówek górskich i zabytków. Kolekcjonuje legendy, gadki i podania, zachęca młodzież do spisywania zasłyszanych od ludzi starszych opowieści. Jest nieocenionym źródłem wiedzy o historii, zwyczajach, podaniach i gwarze górali nadpopradzkich. Przygotowywała prelekcje historyczne, upowszechniając w ten sposób wiedzę o II wojnie światowej, okupacji i ruchu partyzanckim na Sądecczyźnie. Prowadziła lekcje gwary piwniczańskiej. W swoich publikacjach zapisuje przeszłość i teraźniejszość Piwnicznej. Pani Maria Lebdowicz jest autorką książki „Rzeka z miasteczkiem w tle”, słownika biograficznego „Dawni Piwniczanie”. W 1991 roku wspólnie z mężem Eugeniuszem została współzałożycielką gazety „Znad Popradu”, ukazującej się w Piwnicznej-Zdroju. Pani Maria Lebdowicz była laureatką wielu konkursów i festiwali. Została odznaczona Złotą Odznaką ZNP oraz otrzymała Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, Nagrodę Kuratora oraz Nagrodę Starosty Nowosądeckiego, jako Zasłużony Działacz Kultury.

 

Ryszard Marcinek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 90 / VII / 2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie:
Pan Ryszard Marcinek rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy w Podegrodziu w 1968 roku. W 1981 roku został Naczelnikiem Gminy Podegrodzie, potem pełnił funkcję Wójta Gminy. Pan Ryszard Marcinek był oddany pracy społeczności. Przez czas zarządzania gminą w istotnym stopniu zmienił jej wizerunek. Dzięki jego staraniom powstała infrastruktura drogowa, rozwijała się baza lokalowa oświaty, przeprowadzono modernizację istniejących szkół, powstawały świetlice kulturalne, wybudowano wodociągi i skanalizowano część gminy, powstała także nowa oczyszczalnia ścieków. Pan Ryszard Marcinek był inicjatorem i jednym z budowniczych Stadionu Sportowego w Podegrodziu. Jego zaangażowanie w integrację środowiska oraz działania w szczególny sposób ukierunkowane były na rozwój gminy. Pan Ryszard Marcinek zawsze aktywnie uczestniczył w pracy na rzecz rozwoju i kultywowania rodzimych tradycji Lachów Sądeckich. Temu służyły liczne przeglądy i konkursy folklorystyczne, którym patronował. Jako naczelnik, a potem wójt był animatorem rozwoju gospodarczego i kulturalnego w swoim środowisku, organizatorem wielu imprez oraz przedsięwzięć promujących Sądecczyznę. Za aktywną pracę społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami, do najważniejszych należą: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

 

Maria Rysiewicz

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 91 / VII / 2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie:
Pani Maria Rysiewicz od wielu lat pełni funkcję prezesa Łąckiego Banku Spółdzielczego. Placówka istnieje od 1900 roku, na początku swej działalności pełniła rolę lokalnego banku obsługującego rolników z Gminy Łącko. Pod kierownictwem Pani Marii Rysiewicz nastąpił dynamiczny rozwój Banku. Łącki Bank Spółdzielczy stał się najbardziej szybki firmą tego typu na Sądecczyźnie. Obecnie posiada 21 punktów obsługi klienta w wielu miejscowościach regionu i skutecznie konkuruje na trudnym rynku usług finansowych wspierając aktywnie rozwój gospodarczy Sądecczyzny i tworzenie nowych miejsc pracy. Z swe osiągnięcia Bank Spółdzielczy w Łącku był wielokrotnie nagradzany: „Ziarnko Gorczycy” (2007 rok), „Gepard Biznesu” (2007 rok), „Lider Zrzeszenia Banków Polskiej Spółdzielczości” za lata 2008-2009, tytuł „Anioł Sursum Corda” (2010 rok).

 

Ksiądz Prałat Bogusław Skotarek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 92 / VII / 2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Prałat Bogusław Skotarek jest proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynicy-Zdroju. Oprócz działalności związanej z życiem duszpasterskim i gospodarczym parafii, podejmuje i realizuje rozmaite inicjatywy społeczne. Na szczególną uwagę zasługuje od 7 lat przez niegoorganizowany Festiwal pod nazwą „Krynickie Spotkania z Kulturą Chrześcijańską”. Obecnie Festiwal ma już rangę imprezy międzynarodowej organizowany, która w znaczący sposób przyczynia się do promocji Sądecczyzny. Liczne koncerty oraz imprezy Festiwalowe przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Ksiądz Prałat Bogusław Skotarek wiele serca wkłada w troskę o młode pokolenie. Z jego inicjatywy od 6 lat działa w parafii świetlica środowiskowa dla dzieci. Pracując w szkole jako katecheta, bardzo angażował się w życie szkoły, czego wyrazem jest Nagroda Dyrektora Szkoły i Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2009 roku w dowód uznania za wielkie zaangażowanie w pracę duszpasterską Biskup dr Wiktor Skworc nadał Księdzu Bogusławowi Skotarkowi tytuł Prałata Kapituły Sądeckiej.

 

Zofia Skwarło

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 93 / VII / 2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie:
Pani Zofia Skwarło od szkoły średniej jest związana z ruchem ludowym, pracowała w Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej w charakterze sekretarza, a później pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Od 1987 roku pracuje w małopolskim centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w Dziale Kultury Ludowej. Jest organizatorem wielu wojewódzkich i międzywojewódzkich imprez folklorystycznych i teatralnych. Organizowała kursy humanistyczne dla młodzieży wywodzącej się ze środowisk wiejskich, za co została uhonorowana nagrodą II stopnia im. Jędrzeja Cierniaka Fundacji Kultury w 1986 roku. Pani Zofia Skwarło była tancerką Zespołu Pieśni i Tańca „Sądeczanie” w Nowym Sączu. Prowadziła zespoły folklorystyczne, przygotowywała młodzież do festiwali, konkursów i przeglądów. Prowadzone przez nią grupy zawsze zajmowały czołowe pozycje. Była jednym z inicjatorów i współzałożycieli Zespołu Regionalnego „Nawojowiacy”, którego od początku była kierownikiem artystycznym i choreografem. Pod jej kierownictwem Zespół zdobył wiele prestiżowych nagród. Jest autorką i reżyserem wszystkich scenariuszy widowisk, które Zespół prezentował. Poprzez swe działania propaguje Sądecczyznę, jej gwarę, zwyczaje i tradycje. Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana w tym: Nagrodą Indywidualną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działanie na rzecz kultury polskiej, Odznaką im. Ignacego Solarza, brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną Honorową Odznaką LZS, Honorową Odznaką za Zasługi dla ZMW, Złotą Odznaką za Zasługi dla OHP, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego oraz Honorową Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa.

 

Józef Stanisław Stec

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 94 / VII / 2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie:
Pan Józef Stanisław Stec w życiu i sztuce wyznaje prawo dobrej kontynuacji. W 1976 rozpoczął naukę w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, a następnie kontynuował naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ukończył również podyplomowe studia konserwacji, architektury i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. W latach 1988-2000 pracował jako kierownik pracowni Konserwatorskiej przy Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Od 2006 roku prowadzi pracownię plastyczną i konserwatorską „ARStec”. Jego dzieła były pokazywane w galeriach podczas wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Pan Józef Stec był laureatem wielu nagród – Nagrody Bolesława Barbackiego – SALON 2009 oraz wyróżnień: Wyróżnienie na Dorocznej Wystawie Nowosądeckich Artystów Plastyków (1995 rok), Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Muzeum Okręgowego – SALON 2010 i medali: Medal 700-lecia Nowego Sącza (1992 rok).

 

Aleksandra Szurmiak-Bogucka

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 95 / VII / 2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie:
Pani Aleksandra Szurmiak-Bogucka jest wybitnym etnomuzykologiem, specjalizującym się w folklorze muzycznym Karpat, absolwent muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już w okresie studenckim swoje zainteresowania skierowała na muzykę ludową. Po ukończeniu studiów podjęła pracę zawodową w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w sekcji badań nad muzyką ludową. Od 1953 roku – wraz z przyszłym mężem Kazimierzem Boguckim – była członkiem krakowskiej ekipy regionalnej w ramach akcji zbierania folkloru muzycznego. Efektem jej ówczesnych badań jest duży zbiór pieśni, melodii oraz wywiadów etnomuzycznych z całego niemal obszaru góralszczyzny karpackiej. Od 1965 roku, aż do przejścia na emeryturę, pracowała w Państwowym Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie na stanowisku kierownika Redakcji Dawnej Muzyki Polskiej i Folkloru. Pani Aleksandra Szurmiak-Bogucka jest autorką wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Prowadziła wykłady z folkloru muzycznego w Uniwersytecie Jagiellońskim, a także na I i II Studium Folklorystycznym zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Od pół wieku aktywnie uczestniczy w ruchu folklorystycznym Małopolski, w tym m.in. na terenie Sądecczyzny, w charakterze członka komisji artystycznych, konsultanta zespołów regionalnych, wykładowcy folkloru muzycznego. Za swoje zasługi w dziedzinie ochrony i popularyzacji ludowej kultury muzycznej Aleksandra Szurmiak – Bogucka była wielokrotnie odznaczana państwowymi i resortowymi orderami, odznakami, medalami, dyplomami i innymi nagrodami.

 

Stanisław Wysocki

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 96 / VII / 2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011 r.

Uzasadnienie:
Pan Stanisław Wysocki nieprzerwanie od 1978 roku jest zarządcą Hotelu „Perła Południa” w Rytrze. Wieloletnie aktywne i nowatorskie kierowanie hotelem przyczyniło się do jego wysokiej pozycji w branży turystycznej oraz zdobyciem prestiżowych wyróżnień, m. in takich jak; przyznanie przez Nowosądecką Izbę Turystyczną w latach 2000-2003 tytułu „Sądecki Laur Turystyczny”, Certyfikatu „Turystyczny Przebój Małopolski”, nagrody „Wzorcowego Polskiego Przedsiębiorstwa Hotelowego” w latach 2002-2004, Złotego Jabłka Sądeckiego za zaangażowanie w promocję Sądecczyzny i wybitne zasługi dla rozwoju sadeckiego hotelarstwa oraz wielu innych. W 2003 roku Pan Stanisław Wysocki został powołany do Rady Konsultacyjnej ds. Turystyki przy Prezydencie Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim. Jest również Członkiem Doradczego Zespołu Oceniającego Obiekty Hotelarskie (kategoryzacja) na terenie województwa małopolskiego. Pan Stanisław Wysocki został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, który stał się silną motywacją do jeszcze większego zaangażowania w sprawy turystyki i promocji Sądecczyzny. Jego wysoka aktywność zawodowa i społeczna może być dla innych wzorem postaw społecznych. Swoją pracą w znacznym stopniu przyczynił się do promocji Sądecczyzny oraz stałego podnoszenia poziomu usług hotelarskich w regionie.