Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Obrazek: Ruszył nabór do konkursów „.........SĄDECKIE”
Ruszył nabór do konkursów „.........SĄDECKIE”
24 stycznia 2020 r.

Zapraszamy do składania ofert w otwartych konkursach: Kocham SĄDECKIE, Kulturalne SĄDECKIE, Sportowe SĄDECKIE, Eko SĄDECKIE, Zdrowe SĄDECKIE, Bezpieczne SĄDECKIE, Srebrne SĄDECKIE.

Obrazek: Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2020 rok
Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2020 rok
20 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,   Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w najbliższym czasie ogłosi otwarte konkursy ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w 2020 r. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Obrazek: Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”
Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”
17 stycznia 2020 r.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:...

Obrazek: Zaproszenie na spotkanie informacyjno-warsztatowe z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego
Zaproszenie na spotkanie informacyjno-warsztatowe z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego
14 stycznia 2020 r.

16 stycznia 2020 r.   Termin spotkania: Organizatorzy informują, że spotkanie z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego odbędzie się w innym terminie, o którym Państwa wkrótce poinformujemy. Miejsce spotkania: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ...

Obrazek: Zaproszenie do składania ofert do konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”
Zaproszenie do składania ofert do konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”
10 stycznia 2020 r.

W dniu 2 stycznia Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję programu, którego celem jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności....

Obrazek: Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo!”
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo!”
30 grudnia 2019 r.

30 grudnia 2019 r.   Do 10 stycznia 2020 r. można składać oferty na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo.” To konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki.  Szczegóły w linkach: „Małopolska...

Obrazek: Zakończenie naboru w otwartych  konkursach ofert
Zakończenie naboru w otwartych konkursach ofert
11 grudnia 2019 r.

10 grudnia 2019 r. zakończył się nabór do otwartych konkursów „SĄDECKIE”.

Obrazek: „Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z&nbspOrganizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
„Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
21 listopada 2019 r.

  Rada Powiatu Nowosądeckiego na sesji w dniu 15 listopada 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”.

Obrazek: Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i&nbspszkolenie dla NGO z&nbspzakresu nowych wzorów ofert
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i szkolenie dla NGO z zakresu nowych wzorów ofert
18 listopada 2019 r.

Starosta Nowosądecki serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu nowosądeckiego do udziału w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 9 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33). W programie Forum przewidziano...

Obrazek: V Ogólnopolska Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji” w Dobczycach
V Ogólnopolska Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji” w Dobczycach
18 listopada 2019 r.

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów  zaprasza na V Ogólnopolską Konferencję "Konteksty kultury, konteksty edukacji" w Dobczycach.  Zaproszenie skierowane jest w szczególności do animatorów kultury, menedżerów oraz lokalnych działaczy organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach...

Obrazek: Dotacje z programu „Niepodległa” na 2020 rok
Dotacje z programu „Niepodległa” na 2020 rok
12 listopada 2019 r.

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 9 grudnia br. do godziny 15.59. Środki z Programu Dotacyjnego "Niepodległa" są przeznaczone na wydarzenia, które...

Obrazek: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego  pn: „Zdrowe kości, zdrowe ciało - diagnostyka osteoporozy”
Obrazek: Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
7 listopada 2019 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 415/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz Uchwały Nr 347/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 16 października 2019 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji...

Obrazek: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej
4 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (http://nowosadecki.pl/pl/ogloszenie-2019), Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Obrazek: Ogłoszenie o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Ogłoszenie o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
24 października 2019 r.

Do dnia 15 listopada 2019 r. (włącznie) do godz. 15.00 można składać oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów...

Obrazek: Złóż ofertę i zbadaj kości mieszkańców powiatu
Złóż ofertę i zbadaj kości mieszkańców powiatu
24 października 2019 r.

Do 31 października br. można składać oferty w konkursie pn. "Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy". Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie...

Obrazek: Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”
17 października 2019 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr 347/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 16 października 2019 r. zostały uruchomione konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. W związku z tym, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza...

Obrazek: Złóż ofertę i zbadaj kości mieszkańców powiatu
Złóż ofertę i zbadaj kości mieszkańców powiatu
3 października 2019 r.

Do 17 października można składać oferty w konkursie pn. "Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy". Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie ma...

Obrazek: Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019” - tygodnik „Newsweek Polska”
Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019” - tygodnik „Newsweek Polska”
5 września 2019 r.

Tygodnik „Newsweek Polska” ogłosił Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019”. Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej...

Obrazek: Nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
Nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
27 sierpnia 2019 r.

Program „Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program, w ramach którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast.

1
. . .
4 5 6
. . .
13