Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Obrazek: KONKURS UKAZUJĄCY SĄDECKIE OBLICZA WOLONTARIATU - EDYCJA 2020
KONKURS UKAZUJĄCY SĄDECKIE OBLICZA WOLONTARIATU - EDYCJA 2020
27 maja 2020 r.

Do końca czerwca br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu. W ramach konkursu docenione zostaną osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych! – Sądeccy wolontariusze od lat angażują się w różnego rodzaju...

Obrazek: PROGRAM Wiedza Edukacja Rozwój: Zmieniony regulamin konkursu na mobilność ponadnarodową - WYDŁUŻENIE TERMINU 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową
PROGRAM Wiedza Edukacja Rozwój: Zmieniony regulamin konkursu na mobilność ponadnarodową - WYDŁUŻENIE TERMINU 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową
15 maja 2020 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego   Szczegóły na stronie: http://www.power.gov.pl/nabory/1-292/

Obrazek: 10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19
10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19
12 maja 2020 r.

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 Dofinansowanie kosztów czynszu, dotacje na adaptację działań do wymogów komunikacji zdalnej oraz na działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią – to  przykłady pomocy, jaką...

Obrazek: FIO Małopolska Lokalnie - przedłużenie terminu naboru
FIO Małopolska Lokalnie - przedłużenie terminu naboru
20 marca 2020 r.

Z uwagi na za zaistniałą sytuację epidemiologiczną zostaje przedłużony nabór w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie. Młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać wnioski przez generator dostępny na stronie http://malopolskalokalnie.pl/ do godziny 15.00 w dniu 27 marca 2020 roku.   Piszecie wnioski do...

Obrazek: Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - przesunięcie składania zadań w 5. Edycji
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - przesunięcie składania zadań w 5. Edycji
20 marca 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2 została podjęta decyzja o przesunięciu składania zadań w 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego....

Obrazek: Szkolenie z obsługi Małopolskiego Generatora Ofert
Szkolenie z obsługi Małopolskiego Generatora Ofert
19 lutego 2020 r.

Zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarządowych z obsługi Małopolskiego Generatora Ofert oraz rozliczania za rezultaty. Szkolenie w Nowym Sączu zaplanowano w MCK „Sokół”, ul. Jana Długosza 3, sala im. Romana Sichrawy w najbliższy poniedziałek 24 lutego o godz. 16:00. formularz rejestracyjny

Obrazek: Konkurs grantowy FIO Małopolska Lokalnie
Konkurs grantowy FIO Małopolska Lokalnie
19 lutego 2020 r.

29 lutego rozpoczyna się nabór w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie, w którym można starać się o 5 tys. zł na realizację społecznych planów na terenie województwa małopolskiego. FIO Małopolska Lokalnie jest Programem wspierającym i edukującym mieszkańców województwa małopolskiego, którzy angażują się...

Obrazek: Zaproszenie do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Małopolska sieć sukcesorów”
Zaproszenie do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Małopolska sieć sukcesorów”
7 lutego 2020 r.

Informacje nt. możliwości udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Małopolska sieć sukcesorów”.   Celami zadania są: podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów/młodych przedsiębiorców,...

Obrazek: Ruszył nabór do konkursów „.........SĄDECKIE”
Ruszył nabór do konkursów „.........SĄDECKIE”
24 stycznia 2020 r.

Zapraszamy do składania ofert w otwartych konkursach: Kocham SĄDECKIE, Kulturalne SĄDECKIE, Sportowe SĄDECKIE, Eko SĄDECKIE, Zdrowe SĄDECKIE, Bezpieczne SĄDECKIE, Srebrne SĄDECKIE.

Obrazek: Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2020 rok
Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2020 rok
20 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,   Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w najbliższym czasie ogłosi otwarte konkursy ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w 2020 r. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Obrazek: Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”
Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”
17 stycznia 2020 r.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:...

Obrazek: Zaproszenie na spotkanie informacyjno-warsztatowe z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego
Zaproszenie na spotkanie informacyjno-warsztatowe z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego
14 stycznia 2020 r.

16 stycznia 2020 r.   Termin spotkania: Organizatorzy informują, że spotkanie z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego odbędzie się w innym terminie, o którym Państwa wkrótce poinformujemy. Miejsce spotkania: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ...

Obrazek: Zaproszenie do składania ofert do konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”
Zaproszenie do składania ofert do konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”
10 stycznia 2020 r.

W dniu 2 stycznia Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję programu, którego celem jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności....

Obrazek: Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo!”
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo!”
30 grudnia 2019 r.

30 grudnia 2019 r.   Do 10 stycznia 2020 r. można składać oferty na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo.” To konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki.  Szczegóły w linkach: „Małopolska...

Obrazek: Zakończenie naboru w otwartych  konkursach ofert
Zakończenie naboru w otwartych konkursach ofert
11 grudnia 2019 r.

10 grudnia 2019 r. zakończył się nabór do otwartych konkursów „SĄDECKIE”.

Obrazek: „Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z&nbspOrganizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
„Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”
21 listopada 2019 r.

  Rada Powiatu Nowosądeckiego na sesji w dniu 15 listopada 2019 r. przyjęła uchwałę w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”.

Obrazek: Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i&nbspszkolenie dla NGO z&nbspzakresu nowych wzorów ofert
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i szkolenie dla NGO z zakresu nowych wzorów ofert
18 listopada 2019 r.

Starosta Nowosądecki serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu nowosądeckiego do udziału w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 9 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33). W programie Forum przewidziano...

Obrazek: V Ogólnopolska Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji” w Dobczycach
V Ogólnopolska Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji” w Dobczycach
18 listopada 2019 r.

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów  zaprasza na V Ogólnopolską Konferencję "Konteksty kultury, konteksty edukacji" w Dobczycach.  Zaproszenie skierowane jest w szczególności do animatorów kultury, menedżerów oraz lokalnych działaczy organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach...

Obrazek: Dotacje z programu „Niepodległa” na 2020 rok
Dotacje z programu „Niepodległa” na 2020 rok
12 listopada 2019 r.

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 9 grudnia br. do godziny 15.59. Środki z Programu Dotacyjnego "Niepodległa" są przeznaczone na wydarzenia, które...

Obrazek: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego  pn: „Zdrowe kości, zdrowe ciało - diagnostyka osteoporozy”
1
. . .
4 5 6
. . .
13