Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Pomoc humanitarna dla Ukrainy – ważne informacje

Szanowni Państwo,

Uruchomiona została strona https://www.pomagamukrainie.gov.pl/, za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc dla Ukrainy. Jest tam dostępny formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych udzielaniem pomocy.

Podmioty, organizacje i instytucje organizujące i wysyłające konwoje humanitarne na Ukrainę powinny przede wszystkim rozważyć współpracę w ramach akcji #PomagamUkrainie – koordynacja pomocy humanitarnej. Wszelkie procedury zostały maksymalnie uproszczone. Jednak ze względów bezpieczeństwa, również po stronie odbiorców pomocy, pozostaje niezbędne zachowanie podstawowych wymogów, dotyczących wywozu towarów poza naszą wschodnią granicę.

Prawidłowo przygotowania i zgłoszona przesyłka nie będzie oczekiwała na granicy, a pomoc dotrze niezwłocznie do potrzebujących. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady działania.

 

Pierwsze kroki

Towary unijne o wartości do 1 000 EUR, będące pomocą humanitarną kierowaną na terytorium Ukrainy, mogą być zgłaszane ustnie do procedury wywozu w granicznym oddziale celnym.

W przypadku przesyłek o wyższej wartości, przygotujcie Państwo na piśmie możliwie szczegółowy wykaz towarów, ktore mają być objęte konwojem humanitarnym. Następnie skontaktujcie się z najbliższym oddziałem celnym. Funkcjonariusze poinformują Państwa, czy towary objęte wykazem mogą być uznane za pomoc humanitarną. Dowiecie się Państwo także, jakie dokumenty należy ewentualnie przygotować i jakich formalności dopełnić.

Towary wysyłane w ramach pomocy humanitarnej muszą zostać objęte procedurą wywozu w systemie AES/ECS2. Dlatego niezbędne jest przekazanie do tego systemu elektronicznego zgłoszenia celnego w postaci pliku XML.

 

Gdzie się zgłaszać

Zasadą jest, że w transporcie drogowym objęcie procedurą wywozu nie odbywa się w oddziale celnym granicznym tylko realizowane jest w wewnętrznych placówkach celnych – ogólnopolska siatka oddziałów celnych, w których takie formalności można realizować dostępna jest na stronie internetowej:

https://www.podatki.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/aeo-i-uproszczenia-celne/procedura-uproszczona/wytyczne-i-instrukcje/centrum-urzedowego-dokonywania-odpraw-cudo/ 

 

Uproszczenia

W drogowych przejściach granicznych w Dorohusku i Korczowej obowiązuje uproszczona procedura obsługi samochodów ciążarowych z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Z formularza mogą korzystać osoby organizujące wysyłkę towarów unijnych, których transport rozpoczyna się nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach członkowskich.

W tym celu należy wczesniej zgłosić przewóz przy pomocy specjalnego formularza, dostępnego na stronie https://www.pomagamukrainie.gov.pl/konwoj. Wypełniony formularz jest automatycznie przesyłany do służb granicznych w Dorohusku i Korczowej. Dokument należy także wydrukować i umieścić w widocznym miejscu, najlepiej za szybą ciężarówki, w kabinie kierowcy. Pojazdy tak oznakowane nie wymagają żadnych formalności w wewnętrznym oddziale celnym.

Aby skorzystać z uproszczeń, należy podpisać dokuemnt profilem zaufanym. Jeżeli organizator transportu z pomocą humanitarną (towary unijne) z innego kraju nie może sam posłużyć się formularzem, ze względu na brak możliwości podpisania dokumentu profilem zaufanym, to powinien skontaktować się z organizacją charytatywną albo instytucją publiczną w Polsce, która może w jego imieniu wypełnić i podpisać formularz (nie jest wymagane pełnomocnictwo).

Powrót samochodów na teren Unii Europejskiej może nastąpić przez dowolne przejście graniczne, z zachowaniem zasad ogólnych.

 

Ukraińskie środki transportu

Jeśli oczekujecie Państwo na przyjazd ciężarówek z Ukrainy, które mają odebrać pomoc humanitarną, warto wcześniej ustalić, czy przewoźnicy mają zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Jeśli nie, planowany przejazd należy zgłosić
z wyprzedzeniem przez stronę internetową:

Гуманітарний вантаж ПОЛЬЩА (google.com)

 

Potrzebne dodatkowe informacje?

Ewentualne wątpliwości, pytania, problemy dotyczące obsługi celnej towarów będących pomocą humanitarną, prosimy kierować do Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na adres e-mail pomagam.ukrainie@mf.gov.pl.