Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu


Zgodnie z REGULAMINEM POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU przedstawiamy listę kandydatów na członków Rady:

  • Ewa Bereś - POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY,
  • Anna Biłek - STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W MOCHNACZCE WYŻNEJ,
  • Elżbieta Bobak - KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MARCINKOWICACH,
  • Grażyna Cempa-Pulit - NOWOSĄDECKI TERENOWY ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ,
  • Bożena Kiemystowicz - STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W NOWYM SĄCZU,
  • Krzysztof Kmak - FUNDACJA JESTEM I BĄDŹMY RAZEM,
  • Leszek Konstanty - STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO DLA ZIEMI SĄDECKIEJ”,
  • Ewa Surowiak -  NOWOSĄDECKA IZBA TURYSTYCZNA.