Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Obrazek: Trwa nabór w XV edycji konkursu o Nagrodę „Amicus Hominum”, rok 2020
Trwa nabór w XV edycji konkursu o Nagrodę „Amicus Hominum”, rok 2020
3 lipca 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu mogły dokonywać osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną. W tym roku nagroda może stać się okazją do docenienia tych, którzy swoją odwagą, pracą i zaangażowaniem dbają...

Obrazek: Trwa nabór w XVI edycji konkursu o Nagrodę „Kryształy Soli”, rok 2020
Trwa nabór w XVI edycji konkursu o Nagrodę „Kryształy Soli”, rok 2020
3 lipca 2020 r.

W tym roku nagroda może stać się okazją do docenienia tych, którzy swoją odwagą, pracą i zaangażowaniem dbają o życie i zdrowie innych oraz sprawiają, że trudna sytuacja związana z epidemią COVID-19 staje się łatwiejsza do zniesienia. Dzięki nagrodzie „Kryształy Soli” możemy docenić ich pracę, zaangażowanie...

Obrazek: Złóż ofertę do końca lipca i zbadaj kości mieszkańców powiatu
Złóż ofertę do końca lipca i zbadaj kości mieszkańców powiatu
2 lipca 2020 r.

Do 31 lipca można składać oferty w konkursie pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie ma...

Obrazek: Złóż ofertę do końca lipca i wykonaj badania tarczycy
Złóż ofertę do końca lipca i wykonaj badania tarczycy
2 lipca 2020 r.

Do 31 lipca można składać oferty w konkursie pn. „Zdrowa tarczyca - drogą do równowagi hormonalnej”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego, obejmującego badanie poziomu hormonu TSH, usg tarczycy. Zadanie ma zostać zrealizowane do 30 listopada 2020 r. Ofertę należy...

Obrazek: NABÓR W PROGRAMIE DOTACYJNYM „KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ” #WIKTORIA 1920
NABÓR W PROGRAMIE DOTACYJNYM „KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ” #WIKTORIA 1920
16 czerwca 2020 r.

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920 (Priorytet 2, Schemat 2A). Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 2 mln zł. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na...

Obrazek: ORGANIZACJE WOBEC PANDEMII. „PANDEMIA I CO DALEJ?” – DEBATA ONLINE PORTALU NGO.PL JUŻ DZIŚ 29 MAJA 2020 R. O 16.00
ORGANIZACJE WOBEC PANDEMII. „PANDEMIA I CO DALEJ?” – DEBATA ONLINE PORTALU NGO.PL JUŻ DZIŚ 29 MAJA 2020 R. O 16.00
29 maja 2020 r.

Podczas debaty „Pandemia – i co dalej?“ goście będą się zastanawiać nad tym: jakim społeczeństwem byliśmy przed zamknięciem w domach w związku z pandemią, z jakim kapitałem – jeśli w ogóle – z nich teraz wychodzimy, co powinno się zmienić w wyniku pandemii, czy i jaka jest w tym wszystkim rola organizacji...

Obrazek: KONKURS UKAZUJĄCY SĄDECKIE OBLICZA WOLONTARIATU - EDYCJA 2020
KONKURS UKAZUJĄCY SĄDECKIE OBLICZA WOLONTARIATU - EDYCJA 2020
27 maja 2020 r.

Do końca czerwca br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu. W ramach konkursu docenione zostaną osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych! – Sądeccy wolontariusze od lat angażują się w różnego rodzaju...

Obrazek: PROGRAM Wiedza Edukacja Rozwój: Zmieniony regulamin konkursu na mobilność ponadnarodową - WYDŁUŻENIE TERMINU 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową
PROGRAM Wiedza Edukacja Rozwój: Zmieniony regulamin konkursu na mobilność ponadnarodową - WYDŁUŻENIE TERMINU 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową
15 maja 2020 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego   Szczegóły na stronie: http://www.power.gov.pl/nabory/1-292/

Obrazek: 10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19
10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19
12 maja 2020 r.

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 Dofinansowanie kosztów czynszu, dotacje na adaptację działań do wymogów komunikacji zdalnej oraz na działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią – to  przykłady pomocy, jaką...

Obrazek: FIO Małopolska Lokalnie - przedłużenie terminu naboru
FIO Małopolska Lokalnie - przedłużenie terminu naboru
20 marca 2020 r.

Z uwagi na za zaistniałą sytuację epidemiologiczną zostaje przedłużony nabór w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie. Młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać wnioski przez generator dostępny na stronie http://malopolskalokalnie.pl/ do godziny 15.00 w dniu 27 marca 2020 roku.   Piszecie wnioski do...

Obrazek: Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - przesunięcie składania zadań w 5. Edycji
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - przesunięcie składania zadań w 5. Edycji
20 marca 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2 została podjęta decyzja o przesunięciu składania zadań w 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego....

Obrazek: Szkolenie z obsługi Małopolskiego Generatora Ofert
Szkolenie z obsługi Małopolskiego Generatora Ofert
19 lutego 2020 r.

Zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarządowych z obsługi Małopolskiego Generatora Ofert oraz rozliczania za rezultaty. Szkolenie w Nowym Sączu zaplanowano w MCK „Sokół”, ul. Jana Długosza 3, sala im. Romana Sichrawy w najbliższy poniedziałek 24 lutego o godz. 16:00. formularz rejestracyjny

Obrazek: Konkurs grantowy FIO Małopolska Lokalnie
Konkurs grantowy FIO Małopolska Lokalnie
19 lutego 2020 r.

29 lutego rozpoczyna się nabór w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie, w którym można starać się o 5 tys. zł na realizację społecznych planów na terenie województwa małopolskiego. FIO Małopolska Lokalnie jest Programem wspierającym i edukującym mieszkańców województwa małopolskiego, którzy angażują się...

Obrazek: Zaproszenie do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Małopolska sieć sukcesorów”
Zaproszenie do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Małopolska sieć sukcesorów”
7 lutego 2020 r.

Informacje nt. możliwości udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Małopolska sieć sukcesorów”.   Celami zadania są: podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów/młodych przedsiębiorców,...

Obrazek: Ruszył nabór do konkursów „.........SĄDECKIE”
Ruszył nabór do konkursów „.........SĄDECKIE”
24 stycznia 2020 r.

Zapraszamy do składania ofert w otwartych konkursach: Kocham SĄDECKIE, Kulturalne SĄDECKIE, Sportowe SĄDECKIE, Eko SĄDECKIE, Zdrowe SĄDECKIE, Bezpieczne SĄDECKIE, Srebrne SĄDECKIE.

Obrazek: Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2020 rok
Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych na 2020 rok
20 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,   Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w najbliższym czasie ogłosi otwarte konkursy ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w 2020 r. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Obrazek: Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”
Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”
17 stycznia 2020 r.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:...

Obrazek: Zaproszenie na spotkanie informacyjno-warsztatowe z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego
Zaproszenie na spotkanie informacyjno-warsztatowe z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego
14 stycznia 2020 r.

16 stycznia 2020 r.   Termin spotkania: Organizatorzy informują, że spotkanie z samorządowcami, członkami rad pożytku publicznego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z subregionu sądeckiego odbędzie się w innym terminie, o którym Państwa wkrótce poinformujemy. Miejsce spotkania: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ...

Obrazek: Zaproszenie do składania ofert do konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”
Zaproszenie do składania ofert do konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”
10 stycznia 2020 r.

W dniu 2 stycznia Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję programu, którego celem jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności....

Obrazek: Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo!”
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo!”
30 grudnia 2019 r.

30 grudnia 2019 r.   Do 10 stycznia 2020 r. można składać oferty na realizację zadań w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” i „Małopolska na Sportowo.” To konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki.  Szczegóły w linkach: „Małopolska...

1
. . .
3 4 5
. . .
12